A A A
Wojewoda Małopolski

Wojewoda Małopolski zawiadamia o korekcie tabel zawierających wykaz działek zajętych pod inwestycję: pn.: Budowa światłowodu (kanalizacji teletechnicznej) stanowiącego infrastrukturę towarzyszącą niezbędną do funk­cjonowania gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do Węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów, wraz z infra­strukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mało­polskiego.

Herb Gminy

Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, w dniu  22 czerwca 2020r.  o godz. 15.30.  Ze względu na sytuację związaną z epidemią wirusa COVID-19 posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

Herb Gminy

W dniu 24 czerwca 2020 roku o godz. 16.00  odbędzie się XIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach. Ze względu na obostrzenia związane z epidemią wirusa COVID-19 sesja odbędzie się w trybie zdalnym i będzie transmitowana na żywo za pomocą kanału serwisu YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCkbsKQjb_V5a6yPOiMqwqkg/live tak, jak to odbywało się dotychczas. Wyniki jawnych głosowań radnych będzie można na bieżąco oglądać na stronie: http://slomniki.rada24.pl/

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

Patrole policji

Na mocy Porozumienia podpisanego między gminą Słomniki a Komendą Powiatową Policji w Krakowie w miesiącu czerwcu będą na ulicach naszej gminy dodatkowe patrole policyjne.