A A A
Herb Gminy Słomniki

Burmistrz Gminy ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie, Zespołu Szkół im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słomniki.

Budżet Obywatelski

Rozpoczyna się realizacja 3. edycji Budżetu Obywatelskiego. W 2018 r., podobnie jak w roku ubiegłym, do dyspozycji mieszkańców Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył 8 milionów złotych na realizację pomysłów Małopolan.

Nabór do Policji

Komenda Główna Policji w 2018 r. chce przyjąć do służby 360 nowych osób.

Herb Gminy Słomniki

Burmistrz Gminy Słomniki informuje o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia: ,,Budowa biogazowni rolniczej w Wężerowie o mocy 1MW” na działce 600/27 w miejscowości Wężerów Gmina Słomniki

Więcej

Ministerstwo Zdrowia

Rodzice, którzy chcą zaszczepić swoje dziecko przeciwko pneumokokom, mogą to uczynić m.in. w Przychodni Zdrowia w Słomnikach.