A A A
Fundusze Europejskie

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Urząd Miejski w Słomnikach zapraszają mieszkańców na indywidualne konsultacje z tematyki pozyskiwania Funduszy Europejskich.

Ministerstwo Rozwoju i Inwestycji

Decyzja Ministra Inwestycji i Rozwoju dla inwestycji pn. Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 3 (Odcinek Pałecznica - Sławków)” na terenie województwa małopolskiego.

Herb Gminy Słomniki

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń I piętro) został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym – 2 garaże, plac i 2 pawilony (na rzecz dotychczasowych dzierżawców).

 

Herb Gminy Słomniki

Informuje się, że na dzień 12.03.2018r. w Urzędzie Miejskim w Słomnikach  został ustalony ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Prandocin.

RCB

Komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w sprawie osób bezdomnych w czasie mrozów.