A A A

Gmina Słomniki wspólnie z Gminą Koniusza chce zgłosić w ramach Budżetu Obywatelskiego  zadanie:  „Budowa chodnika w Waganowicach przy drodze Slomniki–Proszowice”.

Urząd Miejski w Słomnikach zaprasza na spotkanie w ramach konsultacji społecznych projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Słomniki na lata 2016-2021”.

Herb Gminy

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami od jutra tj. 27.05.2017 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne, które mają na celu zebranie uwag, wniosków i opinii mieszkańców Gminy Słomniki w sprawie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Słomniki na lata 2016-2021.

Urząd Pracy

W dniach 19 i 20 czerwca 2017 roku Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego organizuje cykl spotkań i konferencji w ramach inicjatywy „Klimat dla Przedsiębiorczości”. Program Inicjatywy skierowany jest do bezrobotnych i poszukujących pracy mieszkańców powiatu krakowskiego pragnących powrócić na rynek pracy oraz pracodawców zainteresowanych finansowymi formami wspierania zatrudnienia oraz rozwoju pracowników.

MUW Kraków

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z informacją o wniesieniu odwołania do Ministra Infrastruktury i Budownictwa od decyzji Wojewody Małopolskiego z 21 marca 2017 r., znak: WI-IV.747.1.2.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 3 (odcinek Pałecznica – Sławków)” na terenie województwa małopolskiego.