A A A
OZE

W Gminie Słomniki trwają przygotowania do złożenia wniosku o dofinansowanie na zakup i montaż Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Wsparcie ma zostać udzielone ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Konkurs ma zostać ogłoszony w III kwartale 2017 roku.

Inbit

InBIT informuje o naborze do IV edycji projektu dot. zagranicznych praktyk w Niemczech finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Rurociąg

 W związku z wydaniem przez Wojewodę Małopolskiego w dniu 21 marca 2017 r. decyzji ustalającej lokalizację gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 relacji Pogórska Wola – Tworzeń informujemy, że aktualności o projekcie dostępne są na stronach internetowych OGP GAZ SYSTEM S.A. http://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy/pogorska-wola-tworzen/.

Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza przetarg ustny na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 004.

GOPS Słomniki

Od 10 kwietnia 2017 roku mieszkańcy Gminy Słomniki będą mogli spotkać się z pracownikiem socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dyżurze poza siedzibą GOPS.