A A A
Upały

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie podaje, że temperatura w dniach od 31 lipca do 6 sierpnia br. może przekroczyć 35 stopni a lokalnie może nawet osiągnąć 38 stopni! Tak wysokie temperatury stają się niebezpieczne dla naszego życia i zdrowia. Aktualnie obowiązuje trzeci stopień zagrożenia upałami w województwie małopolskim.

Wolontariat – Twoją szansą na sukces!

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” realizuje projekt pn. „Wolontariat – Twoją szansą na sukces!” – II edycja. Projekt ten jest częścią zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu w 2017 roku.

GDOŚ

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie poinformowania o zebraniu materiału dowodowego w sprawie rozpatrzenia odwołań od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-7 na odcinku Moczydło – Szczepanowice – Widoma – Zastów – Kraków (Ptaszyckiego/Igołomska), na odcinku od km 603+460 do km 622+185 oraz od km 627+500 do km 658+879

Herb Gminy

Postanowienie o sprostowaniu w treści decyzji Burmistrza Gminy Słomniki z dnia 20.05.2013 znak RIiR 6220.06.2011 dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa Małej Elektrowni Wodnej (MEW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przepławką dla ryb na terenie działek nr ewid. 2/3, 346/2, 346/1, 5, 347 przy istniejącym jazie piętrzącym wody rzeki Szreniawa w km 43+960 zlokalizowanym we wsi Czechy, gmina Słomniki”, oraz w treści  załącznika nr 1, charakterystyki przedsięwzięcia do decyzji Burmistrza Gminy Słomniki z dnia 20.05.2013.znak: RIiR 6220.06.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację wyżej wymienionego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

WKU Kraków

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Krakowie ogłasza nabór do służby przygotowawczej.