A A A
Herb Gminy

Postanowienie Burmistrza Gminy Słomniki w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słomniki, Prandocin Wysiołek, Januszowice, Gmina Słomniki” oraz zawiadomienie o prawie wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

WKU Kraków

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Krakowie informuje, że trwa nabór do służby przygotowawczej.Odbycie służby przygotowawczej umożliwia ubieganie się o powołanie do zawodowej służby wojskowej, służbę w  Wojskach Obrony Terytorialnej oraz w Narodowych Siłach Rezerwowych. Więcej poniżej w załączniku.

Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul Tadeusza Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń I piętro) został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym terenu pod kiosk (na rzecz obecnego dzierżawcy)

MUW Kraków

Obwieszczenia Wojewody Małopolskiego zawiadamiającego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 3 (Odcinek Pałecznica - Sławków) na terenie województwa małopolskiego.

Tydzień pomocy ofiarom przestępstw

Od 20 do 26 lutego 2017 r. każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać bezpłatną poradę prawną w prokuraturach regionalnych, okręgowych i rejonowych w całym kraju. Pomoc można także uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w lokalnym komisariacie policji.