A A A
Ognisko

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół "Ognisko" realizuje zadanie pod nazwą „Klub Terapeutyczny – wsparcie dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin”. Formuła Klubu opiera się na cyklicznych spotkaniach integracyjno-terapeutycznych skierowanych do dzieci niepełnosprawnych i dzieci z trudnościami w rozwoju zamieszkujących teren powiatów krakowskiego ziemskiego, proszowickiego, miechowskiego oraz miasta Kraków.

Herb Gminy

Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Gminy Słomniki. Zmianą objęty jest obszar określony Uchwałą nr XXIV/290/17

Upały

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie podaje, że temperatura w dniach od 31 lipca do 6 sierpnia br. może przekroczyć 35 stopni a lokalnie może nawet osiągnąć 38 stopni! Tak wysokie temperatury stają się niebezpieczne dla naszego życia i zdrowia. Aktualnie obowiązuje trzeci stopień zagrożenia upałami w województwie małopolskim.

Wolontariat – Twoją szansą na sukces!

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” realizuje projekt pn. „Wolontariat – Twoją szansą na sukces!” – II edycja. Projekt ten jest częścią zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu w 2017 roku.

GDOŚ

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie poinformowania o zebraniu materiału dowodowego w sprawie rozpatrzenia odwołań od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-7 na odcinku Moczydło – Szczepanowice – Widoma – Zastów – Kraków (Ptaszyckiego/Igołomska), na odcinku od km 603+460 do km 622+185 oraz od km 627+500 do km 658+879