A A A
Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń I piętro) został wywieszony  na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym terenu pod garaż blaszak (na rzecz obecnego dzierżawcy).

Policja

Policja zaprasza na spotkanie z cyklu debat społecznych w dniu 17 maja 2017 o godzinie 17:30 w Centrum Kultury. Celem tych spotkań jest zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców wymagających podjęcia działań i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, które wymagają podjęcia działań prewencyjnych przez policję bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

OZE

W Gminie Słomniki trwają przygotowania do złożenia wniosku o dofinansowanie na zakup i montaż Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Wsparcie ma zostać udzielone ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Konkurs ma zostać ogłoszony w III kwartale 2017 roku.

Inbit

InBIT informuje o naborze do IV edycji projektu dot. zagranicznych praktyk w Niemczech finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Rurociąg

 W związku z wydaniem przez Wojewodę Małopolskiego w dniu 21 marca 2017 r. decyzji ustalającej lokalizację gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 relacji Pogórska Wola – Tworzeń informujemy, że aktualności o projekcie dostępne są na stronach internetowych OGP GAZ SYSTEM S.A. http://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy/pogorska-wola-tworzen/.