A A A
Herb Gminy

Postanowienie o sprostowaniu w treści decyzji Burmistrza Gminy Słomniki z dnia 20.05.2013 znak RIiR 6220.06.2011 dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa Małej Elektrowni Wodnej (MEW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przepławką dla ryb na terenie działek nr ewid. 2/3, 346/2, 346/1, 5, 347 przy istniejącym jazie piętrzącym wody rzeki Szreniawa w km 43+960 zlokalizowanym we wsi Czechy, gmina Słomniki”, oraz w treści  załącznika nr 1, charakterystyki przedsięwzięcia do decyzji Burmistrza Gminy Słomniki z dnia 20.05.2013.znak: RIiR 6220.06.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację wyżej wymienionego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

WKU Kraków

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Krakowie ogłasza nabór do służby przygotowawczej.

Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

MUW Kraków

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z informacją o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 3 (Odcinek Pałecznica – Sławków)”