A A A
Herb Gminy

Zapraszamy do udziału w spotkaniu poświęconym konsultacjom Planu Mobilności dla Gminy Słomniki, które odbędzie się 14 lutego, o godz. 16:00 w sali obrad na II piętrze Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

Kierunek Kariera

Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie bonów otrzymają wszyscy uczestnicy projektu, którzy spotkają się z doradcą zawodowym i wraz z nim określą jakich szkoleń potrzebują.

Z lotu ptaka

Wciąż zbieramy Państwa opinie dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji. Zapraszamy do wypełnienia ankiety w formie elektronicznej.

Herb Gminy

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Słomniki.

Policja

Urząd Miejski w Słomnikach informuje, że Komisariat Policji w Słomnikach  zgodnie z planem działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 1 tj. miasta Słomniki (ul. Rynek), oraz rejonu służbowego nr 3  tj. w miejscowości Kacice (rejon Szkoły Podstawowej i Gimnazjum), w okresie od 01.01.2017r. do 30.06.2017r. będzie prowadził w tych miejscach wzmożone kontrole, celem zminimalizowania lub ograniczenia niepożądanych zachowań młodzieży takich jak. niszczenie mienia w godzinach wieczorno-nocnych, zaśmiecanie terenu, zakłócanie porządku publicznego.