A A A
Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza przetarg ustny na sprzedaż samochodu pożarniczego Tatra 138.

MUW Kraków

Informacja Wojewody Małopolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa zbiorników retencyjno-infiltracyjnych, budowa dróg wewnętrznych, budowa rowów, budowa przepompowni wód deszczowych, budowa przyłącza elektroenergetycznego, na dz. nr 314/5 i nr 314/10 obr. 0016 Ratajów, jedn. ewid. Słomniki.

Województwo Małopolskie

Ostrzegamy przed nieuczciwymi firmami, które powołując się na konieczność wymiany nieekologicznych pieców i możliwość zdobycia na ten cel dofinansowania z RPO WM 2014-2020 odwiedzają mieszkańców naszego regionu oferując odpłatne wykonanie audytów energetycznych.

GOPS Słomniki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słomnikach poszukuje osób zainteresowanych świadczeniem usług pielęgnacyjnych dla osób w ich miejscu zamieszkania, zarówno w samych Słomnikach, jak i w miejscowościach na terenie całej gminy.

Tak, potrafię!

Centrum Wsparcia „Kolping” zaprasza do udziału  w projekcie: skorzystaj ze szkoleń, staży lub załóż własną działalność gospodarczą.