A A A
Herb Gminy

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Słomniki o  wydaniu decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pod nazwą "Skup złomu na działce nr 17 w miejscowości Zaborze, Gmina Słomniki".

MUW Kraków

Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 3 (Odcinek Pałecznica - Sławków)” na terenie województwa małopolskiego.

Paragraf

Mieszkańcy powiatu krakowskiego, czyli także mieszkańcy Gminy Słomniki, mogą korzystać z bezpłatnych porad i pomocy Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza  osoby w wieku 60+ z terenu województwa małopolskiego do udziału w konkursie “Działaj z nami – seniorami!”, którego celem jest pobudzenie i rozwijanie aktywności obywatelskiej seniorów poprzez wyłonienie i pokazanie najlepszych pomysłów na akcje wolontariackie na rzecz środowiska lokalnego w oparciu o własny pomysł.

Małopolski Festiwal Innowacji

15-21 maja 2017 roku odbędzie się siódma edycja Małopolskiego Festiwalu Innowacji. W imprezie mogą wziąć udział nie tylko instytucje, ale i prywatni przedsiębiorcy.