A A A
Policja

Urząd Miejski w Słomnikach informuje, że Komisariat Policji w Słomnikach  zgodnie z planem działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 1 tj. miasta Słomniki (ul. Rynek), oraz rejonu służbowego nr 3  tj. w miejscowości Kacice (rejon Szkoły Podstawowej i Gimnazjum), w okresie od 01.01.2017r. do 30.06.2017r. będzie prowadził w tych miejscach wzmożone kontrole, celem zminimalizowania lub ograniczenia niepożądanych zachowań młodzieży takich jak. niszczenie mienia w godzinach wieczorno-nocnych, zaśmiecanie terenu, zakłócanie porządku publicznego.

Dobry Czas na Biznes

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (MARR S.A.) rozpoczęła projekt „Dobry Czas na Biznes – KOM”.

Ekodoradca

W związku z brakiem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wykonanie ocen energetycznych na terenie województwa małopolskiego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza” poddziałania 4.4.2 i 4.4.3 prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, informujemy, o przesunięciu terminu wykonania ocen energetycznych budynków zgłoszonych do dofinansowania wymiany źródła ciepła.

Z lotu ptaka

Do 3 lutego można przesyłać pomysły na przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Zapraszamy do udziału w procesie powstawania Gminnego Programu Rewitalizacji.

Gotuj po hiszpańsku

W poniedziałek 9 stycznia ruszyła rekrutacja do IV edycji międzynarodowego projektu „Gotuj po hiszpańsku”.