A A A
Stop wypalaniu traw

Mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo mieszkańców naszej Gminy, a także ich dobytek, przedstawiam informację o szkodliwych aspektach wypalania traw i nieużytków rolnych.

Ptasia grypa

W związku z nowymi ogniskami wysocepatogennej grypy ptaków (ptasia grypa), na terenie województwa małopolskiego, Wojewoda Małopolski Józef Pilch wydał stosowne rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: krakowskiego grodzkiego i ziemskiego, myślenickiego i wielickiego.

Herb Gminy

Postanowienie Burmistrza Gminy Słomniki w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słomniki, Prandocin Wysiołek, Januszowice, Gmina Słomniki” oraz zawiadomienie o prawie wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

WKU Kraków

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Krakowie informuje, że trwa nabór do służby przygotowawczej.Odbycie służby przygotowawczej umożliwia ubieganie się o powołanie do zawodowej służby wojskowej, służbę w  Wojskach Obrony Terytorialnej oraz w Narodowych Siłach Rezerwowych. Więcej poniżej w załączniku.

Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul Tadeusza Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń I piętro) został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym terenu pod kiosk (na rzecz obecnego dzierżawcy)