A A A
Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Słomnikach w pobliżu osiedla przy ul. K. Świerczewskiego. Łączna powierzchnia wymienionych działek wynosi 0,3471 ha i stanowi jeden kompleks gruntów. Niniejsze działki będą zbywane łącznie jako jedna nieruchomość.

Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 10-ciu lat nieruchomości w Słomnikach, ul. K. Świerczewskiego 4, nr działki 397/20.

Administracja podatkowa

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Proszowicach informuje, że w dniach 28 i 29 kwietnia 2016 roku (czwartek, piątek) zostaną wydłużone godziny pracy urzędu w celu umożliwienia złożenia zeznań rocznych za 2015 rok. W tych dniach urząd i kasa będą czynne w godz. od 7:15 do 18:00.

Urząd Pracy

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Mania Pracowania II” – Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie krakowski.

Budżet obywatelski województwa małopolskiego

Od 15 kwietnia br. mieszkańcy Małopolski będą mogli zgłaszać zadania do pierwszej edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. Na realizację projektów przeznaczono 6 mln zł.