A A A
GOPS Słomniki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słomnikach poszukuje osób zainteresowanych świadczeniem usług pielęgnacyjnych dla osób w ich miejscu zamieszkania, zarówno w samych Słomnikach, jak i w miejscowościach na terenie całej gminy.

Tak, potrafię!

Centrum Wsparcia „Kolping” zaprasza do udziału  w projekcie: skorzystaj ze szkoleń, staży lub załóż własną działalność gospodarczą.

MUW Kraków

Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa zbiorników retencyjno-infiltracyjnych, budowa dróg wewnętrznych, budowa rowów, budowa przepompowni wód deszczowych, budowa przyłącza elektroenergetycznego, na dz. nr 314/5 i nr 314/10 obr. 0016 Ratajów, jedn. ewid. Słomniki.

Herb Gminy

Zapraszamy do udziału w spotkaniu poświęconym konsultacjom Planu Mobilności dla Gminy Słomniki, które odbędzie się 14 lutego, o godz. 16:00 w sali obrad na II piętrze Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

Kierunek Kariera

Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie bonów otrzymają wszyscy uczestnicy projektu, którzy spotkają się z doradcą zawodowym i wraz z nim określą jakich szkoleń potrzebują.