A A A
Herb gminy

Burmistrz Gminy ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach.

Herb gminy

Burmistrz Gminy Słomniki  informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Tadeusza Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń I piętro) został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w  drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek (nr 368/8 i 371/7), (nr 368/7 i nr 371/6),  (nr 375/2, nr 376/2, nr 379/18, nr 380/18, nr 381/17) położonych w mieście Słomniki.

Herb gminy

Ogłoszenie w sprawie możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja XII Igrzysk Sportowych Rad Sołeckich”.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Mołopolskiego zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 3 (Odcinek Pałecznica – Sławków)”.

Herb gminy

Urząd Miejski w Słomnikach zaprasza na spotkanie w ramach konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.