A A A
Dowód osobisty

Informujemy, że dnia 1 marca br. (piątek) od godziny 12:00 nastąpi przerwa techniczna w dostępie do Rejestru Dowodów Osobistych.

Policja

Policja prowadzi działania mające na celu ostrzeganie ludzi starszych przed oszustami  wyłudzającymi pieniądze metodą „na wnuczka” i „na policjanta”.

Herb Gminy

Informuje się, że na dzień 14.02.2019r. w Urzędzie Miejskim w Słomnikach został przeprowadzony ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu handlowo-usługowego w mieście Słomniki.

Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń I piętro) został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym – 7 garaży, plac składowy (na rzecz dotychczasowych dzierżawców).

 

Kierunek praca

Jeśli skończyłeś 30. roku życia, szukasz pracy, jesteś osobą niepracującą masz szansę na znalezienie wymarzonego zajęcia. Ruszył bowiem nabór do nowego projektu  „Kierunek PRACA!”, stanowiącego wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.