A A A
Lis

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach od 20 maja do 3 czerwca 2016 r. przeprowadzana będzie akcja szczepienia lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie ma obszarze województwa małopolskiego.

Praca dla Młodych

Jeśli nie skończyłeś 30. roku życia i jesteś osobą niepracującą tj. bierną zawodowo masz szansę na znalezienie wymarzonego zajęcia. Ruszył bowiem kolejny nabór do projektu „Praca dla Młodych”, stanowiącego wsparcie dla osób młodych, pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Słomnikach w pobliżu osiedla przy ul. K. Świerczewskiego. Łączna powierzchnia wymienionych działek wynosi 0,3471 ha i stanowi jeden kompleks gruntów. Niniejsze działki będą zbywane łącznie jako jedna nieruchomość.

Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 10-ciu lat nieruchomości w Słomnikach, ul. K. Świerczewskiego 4, nr działki 397/20.

Administracja podatkowa

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Proszowicach informuje, że w dniach 28 i 29 kwietnia 2016 roku (czwartek, piątek) zostaną wydłużone godziny pracy urzędu w celu umożliwienia złożenia zeznań rocznych za 2015 rok. W tych dniach urząd i kasa będą czynne w godz. od 7:15 do 18:00.