A A A
Herb Gminy

Publikujemy w załączniku Raport z konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Słomniki na lata 2016-2021.

DCB

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (MARR S.A.) informuje, iż w dniach 30 listopada 2016 r. – 16 grudnia 2016 r. ogłasza II nabór do projektu „Dobry Czas na Biznes –KOM” w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, w Podziałaniu 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, typ operacji A kompleksowe wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej w formie dotacji.

Smog nad Słomnikami

Od 28 listopada do 9 grudnia przenośny pyłomierz Polskiego Alarmu Smogowego  będzie sprawdzać, czym oddychają mieszkańcy naszej gminy.

GIGA Internet

Lokalny operator telekomunikacyjny - Firma GIGA, mająca swoją siedzibę w Skale przy Placu Konstytucji 3 Maja 6, rozpocznie na terenie Słomnik i Januszowic realizację inwestycji polegającej na budowie telekomunikacyjnej, napowietrznej linii światłowodowej w oparciu o istniejące słupy energetyczne niskiego napięcia. W pierwszym etapie wybudowana zostanie linia w Januszowicach stanowiąca rozbudowę funkcjonującej już sieci w Prandocinie, następnie prace rozpoczną się w Słomnikach.

Lis

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że w związku z utrzymującą się niekorzystną sytuacją epizootyczną w zakresie wścieklizny na terenie województwa małopolskiego w dniach od 18 do 28 listopada 2016 r. zostanie przeprowadzone dodatkowe ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.