A A A
Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza osoby powyżej 60 roku życia zamieszkujące na terenie województwa małopolskiego do bezpłatnego udziału w projekcie SENIOR Z PASJĄ - promocja i rozwój wolontariatu wśród osób starszych w Małopolsce.

Małopolski Urząd Wojewódzki

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu pozwolenia na budowę gazociągu średniego ciśnienia w pasach drogowych drogi krajowej nr 7 i wojewódzkiej nr 773

Małopolski Urząd Wojewódzki

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie budowy infrastruktury systemu łączności GSM-R na działkach w miejscowościach Niedźwiedź i Polanowice

Herb Gminy

W dniu 12 maja 2015 r. w godz. 6,00 – 19,00 Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych przeprowadzi ćwiczenie pod kryptonimem RENEGADE-KAPER 15/I, w ramach którego odbędzie się trening systemu powszechnego ostrzegania o zagrożeniach uderzeniami z powietrza.

OC

Informacja dla mieszkańców Gminy Słomniki o przeprowadzeniu treningu gminnego systemu alarmowania