A A A
Administracja podatkowa

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Proszowicach informuje, że w dniu 21.07.2015 r. organizuje spotkanie na temat: Nie daj się oszukać - sprawdź paragon.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Proszowice, ul. 3-go Maja 72, sala nr 8 (parter).
Początek spotkania godzina 9:00.
Serdecznie zapraszamy.

ROPS Kraków

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do zgłaszania kandydatów do tytułu Seniora Roku 2014 w IX Małopolskim Plebiscycie „Poza Stereotypem - Senior Roku 2014”.

Herb Gminy

W związku z kończącą się kadencją ławników sądów rejonowych i sądów okręgowych, podejmuje się przygotowania do przeprowadzenia wyborów ławników na nową kadencję 2016 - 2019.

RDOŚ w Krakowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o wydaniu postanowienia, uzgadniającego w zakresie ochrony środowiska, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji: Remont dróg wewnętrznych w kompleksie wojskowym w Niedźwiedziu.

Małopolski Urząd Wojewódzki

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: Budowa infrastruktury systemu łączności GSM-R.