A A A
Administracja podatkowa

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Proszowicach informuje, iż do 30 kwietnia br w siedzibie tutejszego urzędu na Sali Obsługi Podatnika (parter) każdy może złożyć swoje zeznanie za 2014 rok przez internet. W tym celu zostało udostępnione specjalne stanowisko komputerowe.  W razie potrzeby pracownicy udzielą instruktażu i pomocy.

Małopolski Kongres Kobiet

O zarządzaniu, polityce, feminizmie, mediach, ekologii i pasjach przedstawianych z kobiecej perspektywy rozmawiać będą uczestniczki (i uczestnicy) II Małopolskiego Kongresu Kobiet, który odbędzie się 7 marca 2015 w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Największa tego typu inicjatywa społeczna w województwie odbywa się w tym roku pod hasłem „Kobiece perspektywy”.

Kongres adresowany jest do wszystkich mieszkanek miast i wsi w naszym regionie, których łączy potrzeba rozmawiania na tematy ważne dla kobiet: polityczek, artystek, gospodyń domowych, kobiet z tytułami naukowymi, bizneswoman, studentek. Małopolski Kongres zaprasza także panów, którym sprawy kobiet nie są obojętne.

Herb Gminy

W związku z pismem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla powiatu krakowskiego-ziemskiego w Krakowie al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków z dnia 26.01.2015 roku znak: PINB-0512/7/15, Burmistrz Gminy Słomniki przypomina wszystkim właścicielom, zarządcom i użytkownikom nieruchomości o obowiązku należytego utrzymania obiektów wynikających z art. 61 i art.62 Ustawy Prawo budowlane, tekst jednolity Dz.U Nr 156 poz.1118 z 17.08.2006 roku z późn. zmianami.

Logo NFZ

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie informuje, że w związku z prowadzonymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia rozmowami, dotyczącymi odnowienia umów z niektórymi świadczeniodawcami podstawowej opieki zdrowotnej od dnia 1 stycznia 2015 r., wykaz placówek może ulec zmianie.

Powiat krakowski

Obwieszczenie Starosty Krakowskiego dotyczące wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Wężerów”.