A A A
Herb Gminy Słomniki

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń I piętro) został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej pod wynajem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  - lokal na utworzenie gabinetu stomatologicznego w celu świadczenia usług dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku.

Kamera termowizyjna

U osób, które składały wnioski na piece w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego od 30.11. 2017 r. będą przeprowadzane audyty energetyczne przez audytorów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Audyty są bezpłatne!

Audytorzy kontaktują się telefonicznie z 91 osobami, które wnioskowały o wymianę pieca na ekogroszek, pelet i gaz. Będą się oni indywidualnie umawiać z mieszkańcami; w zakres ich obowiązków wchodzi m.in. badanie budynku mieszkalnego kamerą termowizyjną. Można ich zidentyfikować poprzez legitymację Urzędu Marszałkowskiego WM. Uzyskane po audycie świadectwo energetyczne budynku będzie wymagane przy staraniu się o środki na nowy piec. Prawidłowo przeprowadzona ocena energetyczna każdego budynku powinna obejmować kilka elementów: wizję lokalną i ocenę stanu danego budynku, w tym wykonanie dokumentacji fotograficznej, opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (zawierającego: identyfikację budynku i jego charakterystykę energetyczną oraz zalecenia w zakresie wyboru najlepszego rodzaju termomodernizacji), a także informację na temat wymaganej mocy cieplnej montowanego pieca.  

AUDYT ENERGETYCZNY JEST BEZPŁATNY. Jego wykonanie to warunek konieczny do ubiegania się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014-2020 na wymianę starego, nieekologicznego pieca na urządzenie spełniające europejskie normy ekoprojektu.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z ekodoradcą Gminy Słomniki panią Magdaleną Gzyl, tel. 123881102, wew. 134, kom. 575650747, II piętro, pokój nr 34, Urząd Miejski w Słomnikach, ul. Kościuszki 64, 32-090 Słomniki.

Fot. UMWM

Herb Gminy

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu B.

Więcej

Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń I piętro) został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  - lokal mieszkalny o pow. 19,76 m2, położony w Prandocinie.

Palnik kuchenki

Serdecznie zapraszamy mieszkańców na spotkanie w sprawie gazyfikacji gminy Słomniki i termomodernizacji budynków mieszkalnych z udziałem gości i ekspertów.