A A A
Herb Gminy

Zarządzenie Burmistrza Gminy Słomniki w sprawie zwołania zebrań wiejskich w sołectwach na terenie gminy Słomniki w celu wyborów sołtysów i członków Rad Sołeckich oraz Rady Osiedla Słomniki.

Dowód osobisty

Informujemy, że dnia 1 marca br. (piątek) od godziny 12:00 nastąpi przerwa techniczna w dostępie do Rejestru Dowodów Osobistych.

Policja

Policja prowadzi działania mające na celu ostrzeganie ludzi starszych przed oszustami  wyłudzającymi pieniądze metodą „na wnuczka” i „na policjanta”.

Herb Gminy

Informuje się, że na dzień 14.02.2019r. w Urzędzie Miejskim w Słomnikach został przeprowadzony ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu handlowo-usługowego w mieście Słomniki.

Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń I piętro) został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym – 7 garaży, plac składowy (na rzecz dotychczasowych dzierżawców).