A A A
Herb gminy

Ogłoszenie w sprawie możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja XII Igrzysk Sportowych Rad Sołeckich”.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Mołopolskiego zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 3 (Odcinek Pałecznica – Sławków)”.

Herb gminy

Urząd Miejski w Słomnikach zaprasza na spotkanie w ramach konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Logo Policji

Celem debaty będzie także zdiagnozowanie innych problemów zgłaszanych przez mieszkańców, mających związek z ich bezpieczeństwem oraz wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez policję lub inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Herb Gminy

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie: określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Słomniki

Więcej