A A A
Wojewoda Małopolski

obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa infrastruktury technicznej, w tym instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej i drenażu z podziemną pompownią ścieków i separatorem substancji ropopochodnych, na dz. 314/5, 314/10 obr. 0016 Ratajów, jedn. ewid. Słomniki.

Rower

Z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności organizujemy akcję przesiadania się na rowery. Mieszkańcy, którzy przyjadą pod Urząd Miejski w Słomnikach na rowerze i prześlą nam zdjęcie bądź dadzą się sfotografować otrzymają żarówkę led bądź sadzonkę drzewka. Akcja trwa w dniach 16-22 września b.r.

Herb Gminy

Informujemy, że w dniu 12.09.2019r. w Urzędzie Miejskim w Słomnikach został przeprowadzony ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku wielomieszkaniowym w Słomnikach, ul. Słoneczna 8

Herb Gminy

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Słomniki wyłożeniu do publicznego wglądu projektu scalenia i podziału nieruchomości położonych w Słomnikach przy ul. J. Poniatowskiego.

Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Tadeusza Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń I piętro) został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym  - teren pod tymczasowy garaż samochodowy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.