A A A
Polowanie

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Kormoran” w sezonie 2018/2019

Herb gminy

Sprawozdanie w sprawie wyniku z przeprowadzenia konsultacji społecznych „Wieloletniego Programu współpracy Gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.) na lata 2019-2021”.

Herb gminy

Sprawozdanie w sprawie wyniku z przeprowadzenia konsultacji społecznych „Programu współpracy Gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

Herb gminy

Zarządzenie Burmistrza Gminy Słomniki w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji

Herb gminy

Informuje się, że na dzień 3.10.2018r. w Urzędzie Miejskim w Słomnikach został przeprowadzony ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości: