A A A
Przysięga wojskowa WOT

W dniu 2 grudnia o godz. 10.00, 89 żołnierzy Obrony Terytorialnej złoży w Rząsce uroczystą przysięgę wojskową. Od 17 listopada trwa już drugie szkolenie podstawowe w 11 Małopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej (11MBOT). Kolejne, trzecie rozpocznie się 1 grudnia.

Herb Gminy

Informuje się, że na dzień 26.11.2018r. w Urzędzie Miejskim w Słomnikach  został przeprowadzony ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

Herb Gminy

Informuje się, że na dzień 26.11.2018r. w Urzędzie Miejskim w Słomnikach  został przeprowadzony ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:
- działki nr 372/6 o pow. 0,0235 ha położonej w mieście Słomniki

Herb Gminy

Informuje się, że na dzień 26.11.2018r. w Urzędzie Miejskim w Słomnikach  został przeprowadzony ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu handlowo-usługowego w mieście Słomniki

KŁ Kormoran

Zarząd Koła Łowieckiego Kormoran w Krakowie uprzejmie informuje, że planowane na dzień 25 listopada 2018 roku polowanie zbiorowe w obwodzie łowieckim Nr 25 nie odbędzie się.