A A A
Urna wyborcza

Krajowe Biuro Wyborcze w Krakowie informuje, że w dniu 30 kwietnia 2018 r. został powołany Pan Krzysztof Futoma na stanowisko urzędnika wyborczego na obszarze Gminy Słomniki.

Herb gminy

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Słomniki z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za 2017 r.

Więcej

Herb gminy

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słomniki – etap II

KAS

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Proszowicach informuje:

Herb Gminy Słomniki

Burmistrz Gminy ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie, Zespołu Szkół im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słomniki.