A A A
Herb gminy

Rada Miejska w Słomnikach po zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych Gminy zdecydowała o wprowadzeniu zakazu nocnej sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach od 23.00 do 6.00.

Lider CSR

Trwa rekrutacja do projektu „Lider CSR – zarządzanie wiekiem Krakowski Obszar Metropolitalny” realizowanego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Susza

Burmistrz Gminy Słomniki  informuje, że rolnicy, którzy ponieśli straty z powodu suszy, mogą złożyć wniosek o szacowanie strat.

Herb gminy

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego.

Herb gminy

Urząd Miejski w Słomnikach informuję, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1893) w przypadku gdy wpis do CEIDG nie zawiera numeru PESEL, przedsiębiorca powinien dokonać uzupełnienia wpisu o tę daną w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy.