A A A
MGCK

Dzięki uzyskaniu pozytywnej opinii od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie 3 czerwca MGCK uruchomiło – w ograniczonym zakresie – stacjonarną działalność. Do Centrum Kultury wracają warsztaty plastyczne, taneczne (hip-hop, balet) i indywidualnej nauki gry na instrumentach. Próby rozpoczęły również orkiestry dęte z terenu naszej gminy. Niestety, ze względu na obowiązujące ograniczenia i zalecenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, MGCK nie planuje jeszcze wznowienia warsztatów w ramach projektu Maluch w Centrum i zajęć oraz spotkań skierowanych do członków Jurajskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Słomnikach.

Przed podjęciem decyzji o powrocie na zajęcia każdy powinien zapoznać się z procedurami bezpieczeństwa, jakie aktualnie obowiązują w budynku MGCK w związku z epidemią COVID-19. Więcej informacji na ten temat naleźć można na stronie internetowej Centrum Kultury: www.mgckslomniki.pl.