Drukuj
Debata w liceum

Liceum Ogólnokształcące w Słomnikach po raz pierwszy zorganizowało wspólnie z Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej na terenie ZSO w Słomnikach Dzień Młodego Obywatela. Organizacją wydarzenia na terenie szkoły zajęły się nauczycielki LO w Słomnikach: Małgorzata Sowa, Małgorzata Gas-Wlazło i Renata Natkaniec.

 

 4 czerwca 2016 r. I i II klasa LO , klasy III gimnazjum oraz nauczyciele i zaproszeni goście mogli wysłuchać znakomicie przygotowanej przez reprezentantów LO w Słomnikach debaty oksfordzkiej nt." Polskie społeczeństwo jest społeczeństwem obywatelskim". Pierwszą grupę dyskutantów tworzyli uczniowie: Izabela Klimczyk, Dominika Warszewska, Piotr Jędrychowski i Paweł Łypik. Drugą grupę reprezentowali: Oliwia Motyka, Joanna Machejek, Karolina Kurek i Grzegorz Wawrzynek. Młodzież przygotowała wiele ciekawych argumentów popartych trafnymi przykładami, rzetelnie opracowanymi wynikami ankiet oraz skrupulatnie przytaczanymi danymi statystycznymi. Poziom merytoryczny debaty świadczył o wysokiej wiedzy z zakresu wiedzy o społeczeństwie, a śmiałość w wygłaszaniu argumentów oraz kultura słowa przypomniały, że uczniowie już uczestniczyli w podobnych debatach (np. na temat rządów króla Kazimierza Wielkiego)  i ich doświadczenie w tym zakresie stale wzrasta.

Uczniowie LO w Słomnikach zaprezentowali także zgromadzonym przygotowane przez siebie projekty inicjatywy lokalnej. Prezentacje te zostały opracowane przez uczniów podczas 12-godzinnych warsztatów zorganizowanych dla licealistów ZSO w Słomnikach w ramach projektu "Coaching obywatelski" przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej. Widzowie mogli zapoznać się z projektami, a następnie zagłosować na ich zdaniem najciekawszy. Wybierali spośród trzech : Dni Miasta, Taniec dla każdego i Park Miejski.

Galeria zdjęćWażnym elementem spotkania było wystąpienie szczególnie ważnego gościa Pana Burmistrza Pawła Knafla, który odniósł się w swoim przemówieniu do dokonań młodzieży oraz zachęcał do współpracy z samorządem. Wiele ciepłych słów skierowała do uczniów także radna Pani Ewa Warda- Kaszuba. Ona także podkreślała jak ważna dla samorządowców  jest współpraca z młodzieżą. Słowa Pana  Pawła Knafla oraz Pani Ewy Wardy - Kaszuby stały się dla młodzieży licealnej inspiracją do dalszej pracy.

Przedstawiciele Fundacji Gospodarki i Administracji, w tym Pani Magdalena Sobesto-Wiejak nie tylko wspierali młodzież, ale także czuwali nad przebiegiem debaty.  Wystąpili również z prelekcją: "Projekty dla młodzieży- dobre praktyki i inspiracje". Dzięki tej prelekcji wszyscy zrozumieli w jak ważnym projekcie mogła wziąć udział młodzież z LO w Słomnikach.

Zdj. LO Słomniki

Odsłony: 4760