A A A
Rozpoczęcie roku szkolnego w Smrokowie

W tym roku szkolnym w placówkach edukacyjnych naszej gminy uczyć się będzie łącznie 1855 dzieci i młodzieży. W okresie wakacyjnym szkoły przygotowywały się na przyjęcie uczniów i przedszkolaków, które rozpoczęły naukę wraz z pierwszym dzwonkiem.

Integracyjne Centrum Rozwoju Dziecka

Rok nauki i zabawy rozpoczęło 150 dzieci, przy czym 123 przedszkolaków kontynuuje naukę. W wyniku zniesienia przez sejm obowiązku szkolnego dla 6-latków, bardzo wielu rodziców nie posłało dzieci do szkoły. W związku z tym, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom rodziców, władze gminy postanowiły przyjąć wszystkie chętne  3-latki do oddziału przedszkolnego, który utworzono w Zespole Szkół w Słomnikach. Uczęszcza do niego 42 dzieci.

W Integracyjnym centrum Rozwoju Dziecka wciąż wprowadzane są udoskonalenia: wśród inwestycji zainstalowano domofon oraz zamek elektromagnetyczny w furtce; zakupiono drewniany domek, który umieszczony obok budynku przedszkola będzie służył jako „składzik”; nad piaskownicą powstała także pergola, która będzie chronić dzieci od słońca; zakupiono i wsadzono drzewka i krzewy.

Szkoły przygotowane na przyjęcie uczniów

Podczas gdy uczniowie wypoczywali na wakacjach, w szkołach odbywały się prace remontowe. Na przykład w Szkole Podstawowej w Kacicach dokonano m.in.  termomodernizacji budynku. W Zespole Szkół w Niedźwiedziu zmodernizowano parking przy szkole oraz poszerzono rondo w celu ułatwienia manewrowania dla autobusów szkolnych. W Prandocinie wykonano remont korytarza w starej części szkoły – wymalowano ściany oraz położono lamperię z akrylowych tynków dekoracyjnych, wyremontowano także świetlicę szkolną.  W Zespole Szkół w Słomnikach odnowiono m.in. zaplecze kuchenne obsługujące stołówkę, wymieniono wyposażenie szatni i sanitariatów przy sali gimnastycznej. W Smrokowie dokonano np. termomodernizacji budynku szkoły i sali gimnastycznej oraz modernizacji centralnego ogrzewania, Rozbudowano system monitoringu szkoły.

Większość prac remontowych w placówkach wykonała ekipa remontowa działająca przy Urzędzie Miejskim w Słomnikach, część wykonali  również konserwatorzy i rodzice. Prace finansowane były ze środków z budżetów szkolnych i Rad Rodziców.

Oprócz remontów doposażono pracownie w sprzęt komputerowy, a w Szkole Podstawowej w Słomnikach wprowadzono dziennik elektroniczny.

Zespół Szkół w Niedźwiedziu ma nowego dyrektora. Został nim dotychczasowy wicedyrektor – Robert Pogan, który był jedynym kandydatem i zastąpił przechodzącą na emeryturę panią dyrektor Grażynę Gajoch.

Ile dzieci poszło w tym roku do szkół i przedszkoli?

W naszej gminie do szkoły podstawowej poszło w tym roku łącznie 935 dzieci, w tym do zerówki uczęszcza 187 dzieci. Gimnazjalistów jest łącznie 383. W Zespole Szkół w Waganowicach jest 60 osób z różnym stopniem niepełnosprawności. Przedszkolaków w placówkach przedszkolnych jest łącznie 264. Rozwija się Szkoła Muzyczna w Słomnikach, w tym roku liczy ona 129 uczniów.

Wszystkim uczniom oraz nauczycielom, a także rodzicom uczniów życzymy owocnej pracy i dużo satysfakcji z wykonywanych obowiązków!