A A A
Wolontariusze z uczniami

Od września 2016 r. uczniom i nauczycielom w Waganowicach towarzyszy 2 wolontariuszy: Julia z Ukrainy i Andres z Hiszpanii. Wolontariusze przybyli do Waganowic w wyniku współpracy szkoły z Fundacją Internationaler Bund Polska z siedzibą w Krakowie w ramach Programu Erasmus+.

Wolontariusze towarzyszą naszym uczniom, szczególnie niepełnosprawnym, w czasie ich zajęć, przerw, wycieczek, imprez i uroczystości. Uczniowie lubią naszych wolontariuszy i chętnie z nimi współpracują. Andres ponieważ interesuje się sportem, a szczególnie koszykówką, chętnie trenuje z naszymi uczniami. Pełnił również rolę sędziego na gminnych zawodach w Słomnikach. Wolontariusze posługują się językiem angielskim co umożliwia naszym uczniom konfrontację z tym językiem. Coraz częściej słychać język angielski na korytarzu, ale i nasi wolontariusze coraz więcej posługują się językiem polskim. Wolontariusze wtopili się w życie szkoły. Podoba im się zarówno  w Polsce, jak i w Waganowicach.

Galeria zdjęć

Fot. ZS Waganowice