A A A
Gala konkursu

Gimnazjaliści z Zespołu Szkół w Waganowicach wzięli udział w konkursie „Junior Demokracji 2016” na najciekawszy projekt społeczny w Powiecie Krakowskim. Konkurs został zorganizowany przez Fundację Małopolska Izba Samorządowa.

Cały projekt miał na celu rozwijanie świadomego uczestnictwa młodych mieszkańców Powiatu Krakowskiego w życiu społecznym poprzez podejmowanie lokalnych działań na rzecz własnej społeczności. Do udziału w konkursie zgłosiło się 39 zespołów konkursowych, łącznie 172 uczniów reprezentujących szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z 10 gmin Powiatu Krakowskiego. Zespoły konkursowe, liczące od 3 do 5 osób, pracowały pod opieką osoby dorosłej nad pomysłem projektu społecznego odpowiadającego na wcześniej zidentyfikowane potrzeby i problemy młodych ludzi lub lokalnych społeczności.

Z naszej szkoły do konkursu zgłosiło się 8 zespołów, które razem ze swoimi opiekunami przygotowywali pomysł projektu. W ramach konkursu w szkole odbyły się dwa szkolenia - warsztaty organizowane przez Fundację Małopolska Izba Samorządowa – pierwsze dotyczące pisania projektu, drugie spotkanie poprowadziła redaktorka Kroniki Krakowskiej, która przekazała zespołom wiele cennych wskazówek, które mogli wykorzystać podczas przygotowywania prezentacji na Galę Finałową Konkursu.

Do oceny Jury Konkursowego zgłoszono 32 prace, spośród których do finałowego etapu konkursu zakwalifikowano 20 projektów, w tym 5 projektów z naszej szkoły. Do etapu finałowego przeszły projekty: Mam tę siłę – nagranie płyty, Z odwagą do życia, Albośmy to jacy tacy, Jesteśmy razem, by być dla innych i Nasze boisko 2017.

Uroczysta Gala Konkursu odbyła się 26 listopada w Auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Podczas Gali każdy zespół musiał zaprezentować swój projekt przygotowując jedno minutową prezentację.  Po prezentacjach Jury udało się na narady, a my na poczęstunek.  Po obradach zostali ogłoszeni laureaci. Nagrody otrzymało 8 grup w tym 3 z naszej szkoły. Nagrody otrzymały projekty:

  1. Albośmy to jacy tacy w skład grupy wchodzą: Magdalena Antos, Marta Natkaniec, Justyna Mucha, Natalia Buczek, Weronika Rachwaniec, opiekunem grupy jest pani Sylwia Regucka.
  2.  Z odwagą do życia skład grupy to uczniowie klasy II b gimnazjum: Alicja Mucha, Urszula Janik, Klaudia Pławińska, Karol Dej i Maciej Gaździcki, której opiekunem jest pani Weronika Biskupska.
  1. Nasze boisko 2017 w składzie: Maciej Kłosiński, Marcin Wilczyński, Kacper Urbański, Kamil Grzyb, Radosław Bartosz, której opiekunem jest pan Piotr Sado.

Galeria zdjęćZespoły te zostały uhonorowane nagrodami pieniężnymi na realizację swoich projektów. Udział w konkursie to ogromne doświadczenie zarówno dla uczniów jak i dla opiekunów. Teraz przyszedł czas na realizację zadań zapisanych w projektach. Tak więc do pracy!

W konkursie wzięli udział także: Dawid Konieczny, Jakub Drożniak, Jakub Durmała, Sylwek Machnik, Karol Franczak, Kinga Marian, Mateusz Wydmański, Wiktoria Gonciarz, Nikola Osika, Gabriela Dukat, Rozalia Bucka, Patrycja Pierzchała, Julita Janik, Anna Jagieła, Dominika Kłosińska, Martyna Hadała, Patrycja Musiałek, Dawid Antos, Jakub Kłosiński, Angelika Ziarko, Olek Parzentny. Opiekunami tych zespołów byli: p. Renata Ślusarczyk, p. Anna Konieczna, p. Agata Drożniak, p. Irena Daniel.

Fot. ZS Waganowice