A A A
Wolontariusze z uczniami

Od września 2016 r. uczniom i nauczycielom w Waganowicach towarzyszy 2 wolontariuszy: Julia z Ukrainy i Andres z Hiszpanii. Wolontariusze przybyli do Waganowic w wyniku współpracy szkoły z Fundacją Internationaler Bund Polska z siedzibą w Krakowie w ramach Programu Erasmus+.

Szkoła w Smrokowie

SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolski projekt pomocy bezpośredniej, w którym darczyńcy przygotowują dedykowaną pomoc wybranym przez siebie rodzinom. Tylko rok temu projekt połączył ponad 1 mln Polaków.

Pierwsza Dama z gimnazjalistami

Z inicjatywy Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy, w Pałacu Prezydenckim odbyła się debata „Eksperci pytają Młodych” – „Czas na czytanie”. 27-osobowa grupa uczniów z Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach wzięła udział w tym spotkaniu.

Wernisaż

Projekt Moje Miejsce IV realizowany w tym roku przez Centrum Kultury oraz Stowarzyszenie Ceramika bez Granic (warsztaty ceramiczne, ściana ceramiczna) zakończył się wystawą Pamiętajcie o ogrodach, której wernisaż odbył się 20 listopada w galerii przy ul. Kościuszki 29. Projekt był współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Krakowie, jego Patronem Honorowym był Burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel, który uczestniczył w wernisażu, podobnie jak Przewodniczący rady Miejskiej Grzegorz Płażek.

Orkiestra Echo

22 listopada to dzień św. Cecylii- patronki muzyków, organistów, chórzystów i zespołów muzycznych; świętują go także orkiestry dęte.  W naszej gminie przy Centrum Kultury działają trzy orkiestry: Orkiestra Miejska Echo ze Słomnik, Orkiestra Krakus z Niedźwiedzia oraz Orkiestra OSP z Prandocina.