A A A
Herb Gminy

W dniu 9 maja 2019 roku  o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach odbędzie się VII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Wręczenie przyznanych przez Ministra Obrony Narodowej medali „Za zasługi dla Obronności Kraju” .
 3. Informacja Burmistrza o działalności między sesjami.
 4. Informacja o złożonych interpelacjach.
 5. Zapytania sołtysów oraz gości sesji.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za 2018r. dla Gminy Słomniki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ w Słomnikach za 2018r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach budżetowych.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.
 11. Sprawy bieżące, wolne wnioski.