A A A
Herb Gminy

Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019r. o godz. 15.30 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Opiniowanie uchwał, w tym budżetowej w sprawie realizacji zadania własnego Województwa Małopolskiego pod nazwą „Małopolski Festiwal Smaku 2019”
  3. Opiniowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Powiatem Krakowskim i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie utrzymania drogi w miejscowości Wężerów.
  4. Zakończenie obrad.