A A A
Herb Gminy

W dniu 25 czerwca 2019 roku o godz. 16.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach odbędzie się IX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwał, w tym budżetowej w sprawie realizacji zadania własnego Województwa Małopolskiego pod nazwą „Małopolski Festiwal Smaku 2019”
  3. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Powiatem Krakowskim i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie utrzymania drogi w miejscowości Wężerów.
  4. Zakończenie obrad.