Ostrzeżenie hydrologiczne: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Ważność: od godz. 18:00 dnia 17.05.2021 do godz. 17:00 dnia 18.05.2021. Obszar: zlewnie: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły oraz zlewnia Dunaju w granicach państwa (małopolskie)

Więcej: Serwis pogodowy IMGW-PIB