Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w dniu 08.01.2022 (stopień 2).

Więcej