Ostrzeżenie: upał (stopień 2)od godz. 13:00 dnia 13.08.2023 do godz. 18:00 dnia 16.08.2023.

Więcej:

...

Ostrzeżenie hydrologiczne: gwałtowny wzrost stanów wody.

Stopień: 1

Obszar: Zlewnie dopływów Wisły oraz

...

Ostrzeżenie: burze z gradem (stopień 1)od godz. 12:00 dnia 09.08.2023 do godz. 21:00 dnia

...

Ostrzeżenie hydrologiczne: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Stopień: 2

Obszar:

...

Ostrzeżenie: silny deszcz z burzami (stopień 2) od godz. 17:00 dnia 05.08.2023 do godz. 18:00 dnia

...

Ostrzeżenie hydrologiczne: gwałtowne wzrosty stanów wód.

Stopień: 2

Obszar: zlewnie Przemszy,

...

Ostrzeżenie: silny deszcz z burzami (stopień 1 2) od godz. 02:00 dnia 05.08.2023 do godz. 18:00 dnia

...

Ostrzeżenie hydrologiczne: gwałtowne wzrosty stanów wód.

Stopień: 1

Obszar: zlewnie Małej Wisły, Soły,

...

Ostrzeżenie: intensywne odpady deszczu (stopień 1)od godz. 11:00 dnia 01.08.2023 do godz. 02:00

...

Ostrzeżenie hydrologiczne: gwałtowne wzrosty stanów wód.

Stopień: 1

Obszar: zlewnie dopływów Wisły oraz

...