Ostrzeżenie hydrologiczne: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Ważność: od godz. 18:00 dnia 17.05.2021 do godz. 17:00 dnia 18.05.2021. Obszar: zlewnie: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły oraz zlewnia Dunaju w granicach państwa (małopolskie)

Więcej: Serwis pogodowy IMGW-PIB

Ostrzeżenie: intensywne opady deszczu od godz. 18:00 dnia 17.05.2021 do godz. 14:00 dnia 18.05.2021.

Więcej: Serwis pogodowy IMGW-PIB

Ostrzeżenie: burze od godz. 12:00 dnia 16.05.2021 do godz. 20:00 dnia 16.05.2021.

Więcej: Serwis pogodowy IMGW-PIB

Ostrzeżenie hydrologiczne: gwałtowne wzrosty stanów wody. Ważność: od godz. 12:00 dnia 14.05.2021 do godz. 09:00 dnia 15.05.2021. Obszar: zlewnie: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, Wisłoki, Brenia, Łęgu, Nidy, Czarnej, Koprzywianki, Kamiennej, Wieprza, Krzny (małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie)

Więcej: Serwis pogodowy IMGW-PIB

Ostrzeżenie hydrologiczne: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych. Ważność: od godz. 12:00 dnia 13.05.2021 do godz. 09:00 dnia 14.05.2021. Obszar: zlewnie Małej Wisły, Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy i mniejsze bezpośrednie dopływy Wisły.

Więcej: Serwis pogodowy IMGW-PIB

Ostrzeżenie: burze z gradem od godz. 12:00 dnia 13.05.2021 do godz. 24:00 dnia 13.05.2021.

Więcej: Serwis pogodowy IMGW-PIB