A A A
Ostrzeżenie

Komunikat o o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Ostrzeżenie

Ostrzeżenie: oblodzenie od godz. 16:00 dnia 13.12.2018 do godz. 11:00 dnia 14.12.2018

Ostrzeżenie

Ostrzeżenie: oblodzenie od godz. 22:00 dnia 11.12.2018 do godz. 09:00 dnia 12.12.2018

Ostrzeżenie

Ostrzeżenie: oblodzenie od godz. 22:00 dnia 10.12.2018 do godz. 09:00 dnia 11.12.2018

Ostrzeżenie

Ostrzeżenie: opady marznące od godz. 21:00 dnia 06.12.2018 do godz. 3:00 dnia 07.12.2018