A A A
Rodzina 500+

Start Programu „Rodzina 500 plus” przewiduje się na kwiecień 2016 r.

Program będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słomnikach. Obecnie rozpoczynają się szkolenia dla pracowników GOPS, przygotowujące do obsługi tego programu. O kolejnych etapach wdrażania programu będziemy Państwa informować.