A A A
Plakat projektu

Celem projektu wdrażanego w naszej Gminie jest usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego w Słomnikach w realizacji spraw o charakterze publicznym.

W dniu  2 maja 2017 r. Gmina Słomniki podpisała umowę  na realizację projektu Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Słomniki w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, Oś 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.

Całkowita wartość Projektu: 463 956,00 PLN. Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 311 989,49 PLN Wkład własny Gminy Słomniki: 151 966,51 PLN

Celem projektu jest usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informatycznych oraz komunikacyjno-informacyjnych.

Zakres projektu:

Ze środków projektu został zakupiony sprzęt IT, który pozwala na rozbudowę i poprawę bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

Realizacja projektu przyczynia się do wzrostu poziomu realizowanych usług publicznych w Urzędzie Miejskim w Słomnikach; informatyzacja Urzędu zapewnia bowiem znaczny wzrost wydajności i efektywności pracy urzędników oraz stanowi wsparcie rozwoju społeczeństwa cyfrowego.