A A A
X sesja Rady Miejskiej

Podczas X sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Słomnikach podjęto m.in. uchwałę dotyczącą przygotowania placówek oświatowych do przyjęcia uczniów w nowym roku szkolnym 2019/2020.

Na początku sesji Burmistrz Gminy Słomniki przedstawił informację pomiędzy sesjami Rady Miejskiej z okresu 14.06.2019–29.08.2019. Poinformował o swoim udziale w wydarzeniach i spotkaniach w omawianym okresie, a były to m.in.: Małopolski Festiwal Innowacji w Słomnikach, Biała Niedziela w Przychodni Zdrowia w Słomnikach, Jubileusz 90-lecia OSP Muniakowice, jubileusz 90-lecia OSP Niedźwiedź, Małopolskie Święto Czosnku, Święto Czekolady – Stacja Słomniki w Słomnikach. Wśród inwestycji do najważniejszych zrealizowanych zadań należy odbiór parkingów w Prandocinie, Waganowicach, Ratajowie, Smrokowie, Polanowicach, Prandocinie przy E7. Zakończono prace przy budowie parkingu park&ride przy stacji PKP Niedźwiedź; koszt inwestycji wyniósł 999 375,00 zł (w tym dofinansowanie z UE: 482 731,87 zł). Złożono wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 rok dotyczących tras: Kępa – Brus – Czechy; Polanowice – Rędziny. Wśród dróg powiatowych rozpoczęto budowę drogi w Januszowicach od E7 do ul. Kolejowej w Słomnikach; na drogach wojewódzkich rozstrzygnięto przetarg na budowę chodnika  w ciągu drogi wojewódzkiej nr 773 w miejscowości Wesoła i Miłocice – etap II. Wykonawca: P.P.H.U. BUD-RYS Łukasz Bazior ul. Podmiejska 65  32-200 Miechów; wartość zadania to 321 069,34 zł; termin realizacji: 31.10.2019 r.

Jak poinformował Burmistrz Knafel 12 lipca zostało podpisane Porozumienie z WFOŚiGW w sprawie programu Czyste Powietrze. Od sierpnia tego roku jest możliwość skorzystania z pomocy przy wypełnianiu wniosków do programu; pomocy udziela nasz ekodoradca; docelowo w Urzędzie Miejskim w Słomnikach będzie można złożyć wniosek do wstępnej weryfikacji. Od wiosny jest możliwość zgłaszania posesji, na których jest podejrzenie spalania odpadów przy użyciu formularza EKOINTERWENCJI znajdującego się na stronie powietrze.malopolska.pl. Po zgłoszeniu ekodoradca podejmuje interwencje, która polega na kontroli paleniska, w przypadku podejrzenia spalania odpadów na pouczeniu bądź pobraniu próbki do badania laboratoryjnego. Cała informacja Burmistrza Gminy Słomniki jest dostępna – tutaj.

Podjęto następujące uchwały: w sprawie przyjęcia informacji o przygotowaniu placówek oświatowych do roku szkolnego 2019/2020; w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/348/09 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 grudnia 2009 roku dotyczącej  uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli; w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie oraz przejęcie zadania z zakresu inwestycji dotyczącej budowy chodnika przy drodze 775 w Waganowicach. Wszystkie uchwały dostępne – tutaj.