A A A
Plakat projektu

Celem projektu wdrażanego w naszej Gminie jest usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego w Słomnikach w realizacji spraw o charakterze publicznym.

Sesja Rady Miejskiej

Podczas 39 sesji Rady Miejskiej w Słomnikach przyjęto m.in. sprawozdania z jednostek SPZOZ Przychodni Zdrowia w Słomnikach, GOPS czy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na sesji gościli także przedstawiciele MPGO, którzy podsumowali działanie nowej ustawy z 2017 r. dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Słomniki.

Herb Gminy Słomniki

8 marca na XXXVIII zwyczajnej sesji Radni przyjęli m.in. uchwałę dotyczącą utworzenia okręgów wyborczych i obwodów głosowania w związku z ustawą przyjętą przez Sejm. Co ważne okręgi i obwody w naszej gminie pozostają w dotychczasowym kształcie.

Sołtys

Mieszkańcy wsi Zaborze mają nowego sołtysa. Została nią pani Renata Stanek.

Sesja Rady

Na pierwszej w 2018 r. sesji Radni Miejscy przyjęli m.in. Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Burmistrz Gminy Słomniki podsumował m.in. akcję gazyfikacji naszej gminy, zachęcił także do kontynuowania inwentaryzacji źródeł ogrzewania.