A A A
Sesja Rady Miejskiej w Słomnikach

30 kwietnia 2015 r. odbyła się VI sesja Rady Miejskiej w Słomnikach.

Obrady rozpoczęły się przedstawieniem informacji z działalności Burmistrza Gminy Słomniki. Burmistrz Paweł Knafel poinformował m.in. o podejmowanych działaniach na rzecz objęcia trasy Słomniki–Kocmyrzów projektem „schetynówki”. Pozostając w temacie dróg, na spotkaniu z radnym powiatowym Włodzimierzem Tochowiczem przekazał on zebrane uwagi bieżące co do odcinków na drogach powiatowych wymagających remontu oraz listy inwestycji planowanych na drogach powiatowych w kolejnych latach.

Wybory Rady Osiedla

16 kwietnia 2015 r. w Centrum Kultury w Słomnikach spośród licznie zgromadzonych słomniczan wybrano Radę Osiedla w Słomnikach. Przewodniczącego Rady Osiedla wyłoniono dopiero 24 kwietnia.

Przy niemal pełnej sali kinowej wybrano nową Radę Osiedla w Słomnikach. Po raz pierwszy od wielu lat chętnych do sprawowania tej funkcji było aż 27 osób.

Sesja Rady Miejskiej w Słomnikach

26 marca 2015 r. o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach odbyła się V zwyczajna sesja Rady Miejskiej.

Na początku obrad Burmistrz Paweł Knafel przedstawił sprawozdanie z działań z ostatniego miesiąca. Poinformował m.in. o otwarciu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (na lata 2014—2020) stanowiącego wsparcie finansowe dla poszczególnych subregionów.

Wybory sołtysów

Prezentujemy Państwu nazwiska 25 sołtysów wyłonionych w drodze wyborów na kadencję 2015—2019.

Wybory odbyły się w terminie od 8 lutego do 8 marca 2015 r.

Sesja Rady Miejskiej w Słomnikach

Informacja Burmistrza pomiędzy sesjami, przyjęcie informacji o bezpieczeństwie w Gminie Słomniki były jednymi z głównych tematów sesji w dniu 26 lutego 2015 r.

Informacja z działalności Burmistrza Gminy pomiędzy sesjami rozpoczęła główną część obrad.