burmistrz siedzący za biurkiem

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 22.03.2024 – 23.05.2024.

Spotkania i uroczystości

 1. Udział w uroczystości poświęconej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3Maja
 2. Udział w uroczystości Św. Floriana - Dzień Strażaka w Niedźwiedziu
 3. Zawody wędkarskie na stawie w Januszowicach – rozpoczęcie sezonu wędkarskiego
 4. Koncert w MGCK – Bez wolności trudno nam żyć
 5. Spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim na temat środków z KPO w postaci pożyczek z BGK na zieloną infrastrukturę miejską
 6. Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska w Myślenicach

ZESTAWIENIE INWESTYCJI DROGOWYCH

Zakończone inwestycje:

1.„Przebudowa i modernizacja układu komunikacyjnego Rynku w Słomnikach wraz z infrastrukturą wodociągową, kanalizacyjną i techniczną”

Wykonawca: F.H.U. MOL-BUD Dariusz Molong, Szczepanowice 57, 32-200 Miechów

Wartość inwestycji: 5.720.000,00 zł

Wysokość dofinansowania: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 800.000,00 zł

Polski Ład: 3.500.000,00 zł.

2. Zakończono remont cząstkowy dróg gminnych

Wykonawca: Firma Robót Ziemnych Katarzyna Górnikowska, ul. Radwany 168, Wilków,

Wartość zadania - 132 000 zł.

3. Remont ul. Słonecznej w Słomnikach wraz z budową zatok postojowych

Wykonawca: F.H.U. MOL-BUD Dariusz Molong, Szczepanowice 57, 32-200 Miechów

Wartość inwestycji: 923.608,05 zł

Inwestycje w trakcie realizacji:

 1. Budowa drogi gminnej na obszarze po scaleniu – I etap

Podpisano umowę na budowę z konsorcjum firm Lider – WALKOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Partner "Walkor" Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych Lucjan Ordys na kwotę 2 005 472,93 zł

 1. Remont drogi gminnej nr 601765K w miejscowości Prandocin Wysiołek
 2. Remont drogi gminnej nr 601778K w miejscowości Wesoła i Ratajów. Podpisano umowę na budowę z firmą Colas Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Nowej 49, 62-070 Palędzie, na kwotę 2 709 099,42 zł
 1. Remont obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej nr 601800K w miejscowości Smroków. Podpisano umowę na budowę z firmą "KORBUD” Zdzisława Madej, ul. Złota 10, 28-160 Wiślica na kwotę 736 792,14 zł

Prace drobne wykonane:

 1. Utwardzono materiałem kamiennym drogę nr 328/6 i 328/7 w Prandocinie
 2. Utwardzono materiałem kamiennym drogę nr 1087/12 koło ul. Proszowskiej
 3. Utwardzono materiałem kamiennym drogę ul. Łąkowa w Niedźwiedziu
 4. Wyrównano i udrożniono przejazd dróg rolniczych w Czechach i Kępie

Zlecono prace projektowe dla inwestycji pn.:

 1. Remont drogi gminnej nr 601784K w m. Orłów
 2. Budowa chodnika przy ul. Moniuszki w Słomnikach
 3. Remont drogi dojazdowej do budynku Urzędu
 4. Przebudowa drogi nr 1409/1 w Słomnikach (droga za Biedronką)
 5. Przebudowa drogi nr 290 w m. Ratajów (boczna od ul. Zagłoby)
 6. Budowa chodnika przy drodze nr 601789K w Polanowicach (Kolonia)
 7. Budowa chodnika w m. Polanowice od drogi kocmyrzowskiej w kierunku centrum
 8. Budowa chodnika w m. Niedźwiedź od drogi kocmyrzowskiej do cmentarza przy ul. Centralnej
 9. Budowa chodnika w m. Ratajów od drogi kocmyrzowskiej do skrzyżowania
 10. Budowa chodnika przy ul. Krasińskiego w Słomnikach
 11. Budowa chodnika w m. Prandocin-Iły i Wężerów od drogi wojewódzkiej do skrzyżowania

Drogi rolnicze

Posiadamy pełną dokumentację na drogi rolnicze:

 • Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych  w miejscowości Muniakowice
 • Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Polanowice
 • Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Prandocin-Iły

Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 350.000,00 zł

ZESTAWIENIE POSTEPOWAŃ PRZETARGOWYCH

 1. Budowa budynku "Środowiskowego Domu Samopomocy" w Miłocicach.

Podpisano umowę na budowę z firmą Stanisław Oleksy Zakład Remontowo - Budowlany "BUDOLEX", 34-603 Ujanowice 109 na kwotę 7 894 107,01 zł

 1. Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew różnych gatunków rosnących na terenach będących w posiadaniu Gminy Słomniki w 2024 r.

Umowa zawarta z firmą Eugeniusz Mazur Zakład Specjalistycznych Usług Leśnych pod adresem 32-090 Słomniki, Polanowice 17A na kwotę 30 585,60 zł

 1. Remont elewacji budynku Urzędu Miasta w Słomnikach

Umowa zawarta z firmą FIRMA USŁUGOWA LM LIDIA MOŻDŻAN, ul. Hoża 50A, 25-618 Kielce, na kwotę 584 600,00 zł

 1. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta i gminy Słomniki w drugim półroczu 2024 r.

Najtańsza oferta została złożona przez firmę: PUK TAMAX Sp. z o. o. na kwotę 1 889 450,00 zł.

W zakresie części II (wystawki) najtańsza oferta została złożona przez firmę MPGO Sp. z o. o., na kwotę 298 080,00 zł.

 1. Zakup, dostawa i montaż urządzeń na place zabaw.

          Umowa zawarta z firmą COMES” Sokołowscy Sp. z o. o., ul. Kościuszki 128A, 26-500

          Szydłowiec, na kwotę 51 129,44 zł.

           Zamontowano 14 nowych urządzeń na 7 placach zabaw (3 karuzele, 6 piaskownic,

           5 huśtawek sprężynowych)

 1. Montaż latarni w parku na Rynku w Słomnikach.

Umowa zawarta z firmą BM BUDOWNICTWO Barbara Molong Szczepanowice 57, 32-200 Miechów, na kwotę 72 220,68 zł

 1. Przebudowa kotłowni w budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach.

Podpisano umowę z firmą Instalserwis Sebastian Kucharzyk, Chojnik 130, 33-180 Gromnik na kwotę 148 476,84 zł.

 1. Wykonanie załadunku, wywozu i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z pokryć dachowych z terenu Gminy Słomniki w 2024 roku

Umowa zawarta z firmą Środowisko i Innowacje Sp. z o. o. ul. Złota 59, Warszawa na kwotę 89 434,80 zł.

 1. Remont konserwatorski budynku stacji kolejowej w Słomnikach ul. Kolejowa 117 – I etap

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Paweł Kozieł  Zakład Ogólnobudowlany i Instalacji Elektrycznych Orłów 39a, na kwotę 647 951,49 zł.

 1. Dostępne wejście do budynku Urzędu Miejskiego w Słomnikach

Najtańsza oferta firmy Global Serwis Group Łukasz Zdebski os. Centrum D 5/4, 31-933 Kraków na kwotę 586 710,00 zł.

 1. Remont/konserwacja pokrycia dachu budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach

Najtańsza oferta firmy Mas-bud Paweł Kozera, Szczepanowice 128, 32-200 Miechów, za kwotę 37 013,81 zł.

 1. Remont sali w budynku OSP Prandocin

Wybrano ofertę firmy Max-Gryf Maj Grzegorz, Rzeżuśnia, za kwotę 83 000,04 zł.

 1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przepływowego (suchego) zbiornika retencyjnego w Lipnej Woli

Najtańsza oferta została złożona przez firmę  Zeneris Projekty S.A.,  Paderewskiego 8/0, 61-770 Poznań, na kwotę 274 290,00 zł.

 1. Zorganizowanie kolonii w miejscowości nadmorskiej w roku 2024 dla 50 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

Wysłane zapytanie do Wykonawców. Termin składania ofert do dnia 23.05.2024 r.

 1. Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Słomniki: Polanowice – Zaborze i Słomniki ul. J. Piłsudzkiego.

Postępowanie ogłoszone. Planowany termin otwarcia ofert 04.06.2024 r.

 1. Dokumentacja projektowa na rozbiórkę budynku po galwanizerni oraz odbudowę budynku na potrzeby OSP Zaborze.

Postępowanie w trakcie przygotowania.

Złożone wnioski i uzyskane dofinansowania:

1.     Udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 20.000,00 zł przez Zarządu Dróg Wojewódzkich  na  realizację programu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego” na zadanie polegające na doświetleniu przejścia dla pieszych w Słomnikach przy Rynku.

 1. Otrzymanie pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w wysokości 20.000,00 zł w formie dotacji celowej dla Gminy Słomniki z przeznaczeniem dla jednostki OSP Zaborze na zakup kompletnego systemu selektywnego alarmowania wraz z syreną i modułem GSM.
 2. Złożenie wniosku w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, Priorytet 2 Fundusze Europejskie dla środowiska, Działanie 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, typ projektu A Zapewnienie wyposażenia sprzętowego straży gminnych/ międzygminnych w zakresie przeprowadzanych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska. Projekt dotyczy reaktywacji stanowiska strażnika gminnego w Słomnikach, który będzie wykonywał zadania kontrolne z zakresu ochrony środowiska. Projekt będzie trwał 3 lata. Łączny wartość projektu to 722 222,66 zł, dofinansowanie 599 714,80 zł. Obecnie projekt przeszedł pozytywnie 2 etapy oceny.
 1. Gmina Słomniki jako Partner uczestniczy w Projekcie „Bezpieczna Małopolska – Bon na ratowanie – Straż Pożarna”. Zadanie dotyczy zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wężerów. Wartość zadania to 1.200.000 zł, w tym przyznane dofinansowanie z Województwa Małopolskiego wynosi 780.000,00 zł.
 2. Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał 500.000 zł dofinansowania ze środków PFRON będących w  dyspozycji Województwa Małopolskiego na budowę ŚDS Świt w Miłocicach.
 3. Zawarcie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w ramach programu „Małopolskie OSP 2024” na zadanie pn. „Remont sali w budynku OSP Prandocin, Gmina Słomniki”. Wartość wsparcia wynosi 32.875,00 zł.
 4. Został złożony do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek o płatność w ramach zadania pn. „Przebudowa i modernizacja układu komunikacyjnego Rynku w Słomnikach wraz z infrastrukturą wodociągową, kanalizacyjną i techniczną” finansowanego ze środków Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 062.000,00 zł. Wniosek o płatność został zatwierdzony a środki z promesy zostały wypłacone w dniu 25.04.2024 r.
 5. Zawarcie umowy z Województwem Małopolskim w ramach programu „Małopolskie OSP 2024” na zadanie polegające na przeprowadzenie kursu kwalifikowanego pierwszej pomocy dla 30 strażaków ochotników z jednostek OSP na terenie Gminy Słomniki. Wartość dotacji wynosi 15.000 zł.
 6. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zatwierdził złożony wniosek o płatność w ramach zadania pn. „Rewitalizacja miasta Słomniki poprzez inwestycje w infrastrukturę społeczną i gospodarczą” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 została wypłacona dotacja w łącznej kwocie  525.766,13 zł.

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE 

 • wnioski o dotację złożone i przesłane do WFOŚ w Krakowie: 39
 • wnioski rozliczeniowe dot. zrealizowanych inwestycji: 16

Przypominamy, że od 1 maja nie można eksploatować już kotłów pozaklasowych.

Sprawy bieżące:

 1. Trwają prace odbiorowe w Waganowicach, dokonano odbioru Sanepidu i Straży Pożarnej, zgłoszono odbiór do nadzoru oraz wstępny usterkowy odbiór robót
 2. Trwają prace odbiorowe kanalizacji ul. Krakowska I etap
 3. Zwrot podatku akcyzowego –I termin 2024 r.

- 540   przyjętych  wniosków  

- 540 decyzji o przyznaniu zwrotu  podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym

- kwota dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym  591 148,05 zł

- kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku 11 822,96 zł

 1. W otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych na rok 2024 dofinansowano 36 projektów społecznych (22 sport i 14 kultura) na łączną kwotę 916 488,00 zł (sport: 740 000,00 zł i kultura: 176 488,00 zł).
 2. Rusza sezon w Strefie rekreacji w Januszowicach – wypożyczalnia sprzętu pływającego, w sezonie wakacyjnym planowane jest uruchomienie kąpieliska, wszystkie decyzje instytucjonalne w tej kwestii rozpatrzono pozytywnie
 3. Podpisano umowę na wymianę i naprawę drzwi w remizie OSP Kacice, prace wykona firma Martdom ze Słomnik w kwocie 8 500,00 zł.
 4. Dokupiono 6 szt. koszy na śmieci oraz 7szt. ławek do Rynku w Słomnikach

Brygada remontowa wykonała następujące roboty:

 • Naprawa dróg gminnych asfaltem, montaż znaków drogowych, montaż znaków przy przejazdach kolejowych
 • Transport asfaltu z Tarnowa
 • Prace remontowe na terenie urzędu: malowanie pokoi, drzwi, korytarzy, likwidacja boazerii, wymiana żarówek
 • Koszenie: skatepark, strefa rekreacji w Januszowicach, teren starej szkoły, teren wokół urzędu
 • Wywóz śmieci z kąpieliska
 • Transport mebli dla orkiestry
 • Transport paneli podłogowych do szkoły Słomniki
 • Wywóz starych mebli z urzędu, ze szkoły w Słomnikach na PSZOK
 • Naprawa przepustu nad drogą Wężerów
 • Rozwóz środków dezynfekcyjnych do straży pożarnych
 • Naprawa kranów i toalet mieszkanie komunalne Prandocin
 • Sprzątanie grobów żołnierzy na cmentarzu parafialnym w Słomnikach
 • Montaż słupków przy przejazdach kolejowych
 • Naprawa naciągu na orliku przy szkole w Smrokowie
 • Transport namiotów szkoła Waganowice
 • Naprawa mostu drewnianego w Kacicach na rzece Szreniawie
 • Malowanie poręczy mostu nad Młynówką
 • Remont świetlicy w Zagajach Smrokowskich: wylewka, położenie płytek i malowanie
 • Remont i malowanie murku betonowego- figurka MB Słomniki
 • Koszenie i wycinka gałęzi ul. Wiśniowa
 • Wymiana żarówek w lampach na os. Poetów
 • Podcinka drzew obok lamp, obcinka drzew przy drodze w Ojrzanowie
 • Kropienie chwastów: skatepark, ul. Wiśniowa, ul. Św. Jana Pawła II
 • Naprawa schodów przy MGCK w Słomnikach
 • Czyszczenie i malowanie urządzeń na placach zabaw
 • Demontaż starych urządzeń

 

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel