Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 30.12.2021 – 10.02.2022.

 Aktualne dane dotyczące szczepień w Gminie Słomniki:

 • Ilość mieszkańców: 13 557
 • Ilość osób zaszczepionych przynajmniej 1 dawką: 7833
 • Ilość osób w pełni zaszczepionych: 7 570
 • Procent osób w pełni zaszczepionych: 55,8%
 1. Udział w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Krakowskiego
 2. Spotkanie z Panią Poseł Elżbietą Duda – przekazanie czeków z dofinansowaniem inwestycji w Gminie Słomniki z programu Polski Ład
 3. Spotkanie z mieszkańcami Lipnej Woli w sprawie dostępu do działek - S7
 4. Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Jurajski Uniwersytet Trzeciego Wieku
 5. Spotkanie z Dyrektorem ZDPK i Starostą Krakowskim w sprawie Inicjatyw Samorządowych na 2022r
 6. Rozpoczęcie cyklu zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP
 7. Spotkanie w sprawie analizy zabezpieczenia p. powodziowego w Gminie Słomniki

Złożone wnioski:

 1. Został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie dróg rolniczych /FOGR/:

           - Brończyce - Granów

           - Trątnowice

 1. Złożono wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich o kontynuację zadania w ramach Inicjatyw Samorządowych:

- Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 775 w miejscowości Brończyce i Waganowice

 1. Złożono wniosek do ZDW w sprawie oświetlenia przejść dla pieszych na Wesołej oraz na ul. Proszowskiej w Słomnikach
 2. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie dofinansowania budowy Tężni solankowej w Słomnikach

Drogi gminne:

 1. Ogłoszono przetarg na budowę ulic w Słomnikach /Polski Ład/:

- Od ul. Św. Jana Pawła II do ul. Bema,

-Od ul. Św. Jana Pawła II do ul. Poniatowskiego

-Od ul. Mirka do ul. Kolejowej oraz rozbudowa ul. Wiśniowej

- Rozbudowa ul. Żeromskiego

 1. Zlecono wykonanie dokumentacji na remont dróg:

- Kępa, Niedźwiedź, Trątnowice

- Lipna Wola

-Wężerów, Prandocin Iły i Muniakowice

-Ratajów i Niedźwiedź

-Polanowice - Zaborze - PFU

-Ratajów - FDS

-Wesoła i Ratajów - FDS

 1. Komunikacja publiczna BUS

           - Kontynuacja transportu publicznego na linii: Słomniki Osiedle – Niedźwiedź PKP wydłużona o Polanowice „Kolonia”

Przewoźnik: Trans-Bek, Adam Przybek

         - Uruchomiona została nowa linia: Słomniki Osiedle – Smroków szkoła

Przewoźnik: Transport Osób i Towarów „STEFAN”, Krzysztof Kucala

Przetargi rozstrzygnięte:

 1. Zakup oleju napędowego ON oraz benzyny Pb 95 dla bezpośredniego tankowania na stacjach Wykonawcy pojazdów będących w dyspozycji Gminy Słomniki w roku 2022 r.

Wykonawca: Spółdzielnia Kółek Rolniczych  Niedźwiedź 63, 32-090 Słomniki 

Wartość zadania: marża 0,15zł za 1 litr ON 0,20zł za 1 litr PB

 1. Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Słomniki wskazanymi przez Zamawiającego oraz zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt w 2022 r.

Wykonawca: Damian Michalski DAMICH Racławice 91 32-222 Racławice

Wartość zadania: do 68 880,00zł brutto /np. 2952,00 zł brutto pies, 1476zł brutto kot, suka ze szczeniętami 7200zł brutto/

 1. Zbieranie, transport i utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Słomniki wskazanych przez Zamawiającego w 2022 r.

Wykonawca: PLAMA Jan Michalski Racławice 91 32-222 Racławice

Wartość zadania: 8 748,00 zł /324,00zł brutto jedna interwencja/

 1. Zakup wraz z dostawą artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Słomnikach dla Gminy Słomniki – na rok 2022.

Wykonawca: PHU „Lobos” Sp. z o. o., ul. Medweckiego 17, 31-870 Kraków

Wartość zadania: 27 210,32 zł

 1. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK w Słomnikach w 2022 roku

Wykonawca: Firma ECOPELL Sp. z o. o..

Wartość zadania: 254 000,00 zł

Przetargi ogłoszone:

 1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłocicach –II postępowanie
 2. Budowa ujęcia wody w Wężerowie na potrzeby Strefy Aktywności Gospodarczej /Polski Ład/
 3. Rewitalizacja terenów rekreacyjnych na terenie miejscowości Słomniki z podziałem na zadania /plac zabaw ul. Rzeźnicza, park w Rynku/

CEEB

Wprowadzenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – 1039 na 4248 adresów

Ostateczny termin złożenia deklaracji 30 czerwca 2022

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE - wnioski złożone w styczniu 2022 – 19 wniosków

Od 25 stycznia  można składać wnioski w ramach III wersji programu Czyste Powietrze. Wszystkie osoby, których dochód nie przekroczył 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym i mają wydane zaświadczenie potwierdzające dochody mogą złożyć wniosek o najwyższy poziom dofinansowania.

Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

Szczegółowe informacje można zaczerpnąć w WFOŚiGW w Krakowie nr tel. 12 422 94 90 oraz w Urzędzie Miejskim w Słomnikach u ekodoradcy, tel. 123881102, wew. 140.

Wymiana pieców bezklasowych – ostateczny termin 31 grudzień 2022r.

Sprawy bieżące:

 1. Zakończono roboty  budowlane związane z budową  szkoły w Niedźwiedziu- Inwestycja w trakcie uzyskiwania w PINB decyzji pozwolenia na użytkowanie.  Wykonana i uruchomiona została stacja transformatorowa z której zasilany jest budynek szkoły.

Trwają dostawy nowego wyposażenia szkoły ( wyposażenie meblowe, technologia kuchni).

 1. Trwają roboty związane z  Kompleksową  realizacją w formie „ zaprojektuj i wybuduj” związana z Przebudową i rozbudową budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach przy ulicy Żeromskiego – Wykonawca wykonuje IV Etap inwestycji.
 2. Trwają roboty związane z budową świetlicy w Orłowie- wykonany i odebrany został I Etap realizacji inwestycji.
 3. W dniu 2 lutego został odebrany lekki samochód pożarniczy dla OSP Wężerów PEUGEOT Boxer – koszt 200 000 zł ( dotacja z Gminy Słomniki)
 4. Zamówiono szafki do szatni w Zespole Szkół w Słomnikach- 33222,10 zł brutto.
 5. Opracowywana jest specyfikacja dotycząca ogłoszenia przetargu na remont posadzki i malowania ścian w szatniach budynku Zespołu Szkół w Słomnikach.
 6. Opracowywana jest specyfikacja dotycząca remontu remizy OSP Kacice.
 7. Uruchomiony został monitoring miejski- 28 kamer. Wykonawca firma Giga przez okres 3 lat będzie świadczyła usługę transmisji danych i serwisowania. Faktury miesięczne za wykonanie usługi 1350 zł netto.
 8. Zaktualizowany został projekt i kosztorys inwestorski na budowę boiska wielofunkcyjnego w Waganowicach w formie nadzoru autorskiego zgodnie z wymogami Ministerstwa Sportu
 9. Zlecono wykonanie przeglądów okresowych budynków ( kominiarskie, budowlane, elektryczne)
 10. Wykonany został remont komina w budynku świetlicy wiejskiej w Kępie.
 11. Wdrożono 20 postępowań w sprawie naliczenia opłaty planistycznej
 12. Kontrola NIK – kontrola wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych

Akty notarialne:

 1. Kupno działki nr 7/2 o pow. 0,0513ha położonej w Szczepanowicach pod drogę gminną za kwotę 10 000zł
 2. Nieodpłatne przekazanie przez SKR Zaborze działki nr 134/4 o pow. 0,1585ha, o wartości 95 465zł na rzecz Gminy Słomniki

Brygada remontowa wykonała następujące roboty:

 1. Prace remontowe w Szkole Podstawowej w Kacicach (malowanie klas lekcyjnych);
 2. Prace remontowe w pomieszczeniu mieszkalnym w Zespole Szkół w Słomnikach (wyburzenie ścianek działowych i wzmocnienie stropu).
 3. Na terenie Urzędu Miejskiego: malowanie pokoju, naprawa lamp, wymiana zamków.
 4. Budynki socjalne na terenie gminy: remonty bieżące
 5. Obcinka drzew przy parkingu przy drodze E77 w Prandocinie.
 6. Naprawa znaków drogowych na drogach gminnych.
 7. Demontaż dekorów świątecznych w Słomnikach.
 8. Naprawa fragmentu płyty Rynku przy górnym chodniku.
 9. Kolportaż Głosu Słomnik.
 10. Odśnieżanie terenów gminnych.

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel