Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 30.10.2020 – 26.11.2020

 Spotkania, działania organizacyjne i sprawy bieżące:

 1. Udział w Forum Wójtów i Burmistrzów Małopolski
 2. Wideokonferencja ze Starostą Krakowskim – stan epidemii w powiecie krakowskim
 3. Narodowe Święto Niepodległości – msza św., symboliczne złożenie wieńca przed obeliskiem upamiętniającym bohaterów poległych za Ojczyznę – Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach
 4. Spotkanie na temat złożonych wniosków w ramach Inicjatyw Samorządowych na lata 2020 i 2021.
 5. Przygotowanie projektu budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2021 r.
 6. Złożono wniosek do Wojewody Małopolskiego w sprawie dofinansowania linii autobusowej Słomniki – PKP Niedźwiedź przez Trątnowice i Szczepanowice
 7. Wyłożenie projektu uchwały w sprawie scalenia 2–23.12.2020 w godzinach 16–18

 Stan epidemii:

 Powiat Krakowski – strefa czerwona

Informacje przekazywane mieszkańcom poprzez stronę internetową wynikające z komunikatów Powiatu Krakowskiego (aktualnie na terenie gminy chorych:  270 z tego 211 ozdrowiało, zmarłych: 3,  w kwarantannie domowej:124)

Funkcjonowanie instytucji:

- wszystkie instytucje publiczne działają w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi SANEPID

- zawieszenie działalności MGCK

- duże utrudnienia w funkcjonowaniu przedszkoli

- zdalne nauczanie w szkołach podstawowych

- praca zdalna w urzędzie –  ograniczenia w obsłudze interesantów

Stałe wideokonferencje ze starostą krakowskim oraz wszystkimi służbami (SANEPiD, PSP, POLICJA) na temat sytuacji związanej z pandemią

Gwałtowny wzrost zachorowań w listopadzie w Gminie Słomniki (ponad 100 osób aktywnie chorych)

 UWAGA: Ministerstwo Zdrowia wprowadziło zakaz publikowania danych o zachorowaniach w powiatach i gminach.

 Podsumowanie programu wymiany kotłów w ramach RPO WM poddziałań 4.4.2 i 4.4.3

 Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe:

Realizację Projektu rozpoczęto w 2018 r. a zakończono w październiku 2020r.

 • Łącznie na terenie Gminy Słomniki z programu skorzystało – 46 gospodarstw
 • Łączna kwota dofinansowania wyniosła: 388 150,20 zł brutto
 • Wkład mieszkańców w wysokości 239 312,56 zł
 • Całość inwestycji: 627 462,76zł

 Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych biomasa i paliwa gazowe:

Realizację Projektu rozpoczęto w 2018r. a zakończono w listopadzie 2020 r.

 • Łącznie na terenie Gminy Słomniki z programu skorzystało – 45 gospodarstw
 • Łączna kwota dofinansowania wyniosła: 619 655,30 zł brutto
 • Wkład mieszkańców w wysokości 155 940,21 zł
 • Całość inwestycji: 775 595,51 zł

 Podsumowanie realizacji projektu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii:

 • Instalacje fotowoltaiczne – od lipca zamontowano 70 instalacji, pozostało do montażu 1 instalacja
 • Instalacje solarne – od października zamontowano 7 instalacji, pozostało do montażu 35 instalacji
 • Instalacje pomp ciepła – od października zamontowano 5 instalacji, pozostało do montażu 3
 • Instalacje kotłów na biomasę – od października zamontowano 3 instalacji, pozostało do montażu 2
 • Całościowy koszt montażu instalacji OZE: 1 971 086,76 zł

 Program Czyste Powietrze:

 • Wnioski złożone w październiku 2020: 3
 • Od początku roku złożono 133 wnioski
 • Listopad 2020: 1 – przestój ze względu na oczekiwanie beneficjentów na możliwość uzyskania podwyższonego dofinansowania
 • Wnioski w trakcie przygotowywania do złożenia: 4
 • Wnioski oczekujące na uzupełnienia mieszkańców: 17
 • Wydane zaświadczenia o dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego (dofinansowanie podwyższone): 2
 • Wnioski złożone/składane o wydanie zaświadczenia o dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego(dofinansowanie podwyższone): 8

 Inwestycje w trakcie realizacji:

 1. Budowa szkoły w Niedźwiedziu (zadanie wieloletnie)
 2. Budowa kąpieliska w Januszowicach
 3. Budowa PSZOK w Słomnikach
 4. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słomnikach (zadanie wieloletnie)
 5. Wykonanie drenażu poprzecznego boiska trawiastego na stadionie LKS Słomniczanka oraz utworzenia bocznych boisk treningowych
 6. Wykonanie odwodnienia budynku OSP Niedźwiedź

 Sprawy bieżące:

 1. Zakończono renowację kapliczki Matki Bożej w Słomnikach przy Urzędzie
 2. Zakup holmatro dla OSP Wężerów
 3. Wyburzenie starej mleczarni w Prandocinie Iły.
 4. Wykonanie szamba przy OSP Muniakowice
 5. Przepust w Lipnej Woli wraz z odtworzeniem rowu i poboczami

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję w sprawie przyznania dofinansowania Gminie Słomniki na modernizację świetlicy w Ratajowie w wysokości 420 000 zł

 Przetargi rozstrzygnięte:

 1. PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W SŁOMNIKACH PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 2

Wykonawca: Firma Handlowo-Usługowa "Maja" Krzysztof Gola Słaboszów 72,

Wartość zadania: 6 760 126,74zł

Termin wykonania: 30.06.2022 r.

 1. Remont nawierzchni bitumicznej placu manewrowego na części działek nr 190, 191 w miejscowości Prandocin

Wykonawca: MATEX Maksymilian Mirek Nasiechowice 50, 32-200 Miechów

Wartość zadania: 59 500 zł

Termin wykonania: 16.12.2020 r.

Drogi gminne:

Zrealizowano  zadania drogowe


- Budowa chodnika przy ul. Karpackiej w Słomnikach
- Przebudowa placu manewrowego przy szkole w Kacicach
- Utwardzenie terenu w Rynku w Słomnikach

- Remont drogi gminnej 601801K w m. Wesoła
- Remont drogi gminnej na dz. nr 725 w m. Wężerów
- Remont drogi gminnej na działce nr 1404 w m. Słomniki
- Remont drogi gminnej nr 601835K – ul. K. Wielkiego w m. Słomniki

Zakończono budowę promenady – połączenie ul. Kolejowej i ul. Okrzei

W trakcie realizacji:

- ścieżka rowerowa ul. Kolejowa

- plac manewrowo-postojowy z miejscami pod garaże na osiedlu w Słomnikach

Drogi powiatowe:

 1. Wykonano remont odcinka drogi powiatowej w Januszowicach.
 2. Remont Poniatowskiego – przesunięcie inwestycji na 2021r.
 3. Droga powiatowa od E7 do Składu Niedźwiedź (betonówka) – brak ostatecznej decyzji w sprawie przebiegu, trwają konsultacje Starosty z Ministerstwem Infrastruktury i Ministerstwem Obrony Narodowej

Wyniki konsultacji w sprawie IS 2020 i 2021:

- konieczność przeniesienia realizacji inwestycji na ul. Poniatowskiego na 2021r

- pozytywna opinia w sprawie wykonania nakładki asfaltowej w Trątnowicach

- brak ostatecznych uzgodnień w sprawie chodników w Waganowicach, Smrokowie i Wężerowie

- w planie wizja lokalna w celu ustalenia możliwości i zakresu prac

Oświetlenie drogowe w gminie – wykonane zadania:

 1. Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego w Prandocinie Wysiołku (4 lampy)
 2. Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego w Prandocinie Iły (3 lampy)

 Zakład Energetyczny dobuduje złącze energetyczne ok. 10.12.2020 r

Brygada remontowa wykonała następujące roboty:

- malowanie ławek na placach zabaw w Polanowicach i Słomnikach

- mycie grobów w m. Wesoła i Prandocin

- naprawa lamp parkowych na Rynku w Słomnikach i na osiedlu Proszowska

- koszenie trawy przy budynku Urzędu, starej szkoły oraz pielęgnacja istniejącej zieleni i krzewów

- naprawy znaków drogowych, drzwi oraz malowanie pomieszczenia i montaż okna w budynku socjalnym przy ulicy T. Kościuszki 53

- porządkowanie cmentarza przy ulicy Żeromskiego w Słomnikach

- porządkowanie grobów na cmentarzu w Słomnikach

- naprawa zapadniętej jezdni z kostki  na Rynku w Słomnikach

- koszenie trawy na skateparku w Słomnikach

- czyszczenie rynien u rur spustowych na budynku starej szkoły w Słomnikach

- montaż znaków drogowych oraz naprawa dróg asfaltem na zimno

- uszczelnienie dachu papą na budynku szkoły w Prandocinie

- prace porządkowe na obiektach komunalnych

- obcinka gałęzi w Miłocicach

                       

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel