trójkąt z wykrzyknikiem

Od dnia 11 maja 2023 r. rusza sprzedaż końcowa węgla w ramach preferencyjnego zakupu posiadanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EDEL Edward Chojnacki, Prandocin 96, 32-090 Słomniki.

Sprzedaż końcowa może być prowadzona najpóźniej do 31 lipca 2023 r. lub do wyczerpania zapasów.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EDEL do sprzedaży końcowej posiada następujący sortyment:

KOSTKA- 215 ton

KOSTKA II- 45 ton

ORZECH- 210 ton

GROSZEK JARET II- 29 ton

EKOGROSZEK JARET- 59 ton

                       -----------

          RAZEM: 558 ton

Aktualna cena sprzedaży wynosi 1880 zł brutto za 1 tonę.

Transport na terenie gminy Słomniki wliczony jest w cenę sprzedaży węgla. Nie ma z tego tytułu dodatkowej opłaty.

  1. Aby nabyć węgiel w ramach sprzedaży końcowej należy uzyskać zaświadczenie potwierdzające uprawnienie do zakupu preferencyjnego węgla.
  2. Zaświadczenie dla mieszkańców gminy Słomniki wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słomnikach. Mieszkańcy będą mogli składać wnioski o wydanie zaświadczeń od 11 maja do 30 czerwca 2023 r. Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Słomnikach, przesłać listownie (liczy się data nadania) na adres: ul. Tadeusza Kościuszki 64, 32-090 Słomniki lub elektronicznie poprzez EPUAP.
  3. W ramach sprzedaży końcowej brak jest limitu ilościowego, przypadającego na jedno gospodarstwo domowe. Oznacza to, że niezależnie czy mieszkaniec zakupił już wcześniej węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.
  4. Możliwy jest zakup węgla w innej gminie lub od dowolnego innego podmiotu prowadzącego preferencyjną sprzedaż węgla w całej Polsce.

Nowe uregulowania prawne w tym zakresie wynikają ze zmiany ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz.U. 2022 poz. 2236).

 Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słomnikach tel. (12) 388-12-72 wew. 128.