Gmina Słomniki pozyskała 9 576 000 zł na inwestycje gminne w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Inwestycje, które otrzymały dofinansowanie to:

  • Budowa i modernizacja ulic na terenie miasta Słomniki.
  • Przebudowa i modernizacja układu komunikacyjnego Rynku w Słomnikach wraz z infrastrukturą wodociągową, kanalizacyjną i techniczną.
  • Budowa ujęcia wody w Wężerowie na potrzeby Strefy Aktywności Gospodarczej.

Łączna wartość dofinansowania wynosi 9 576 000 zł; łączny wkład własny z Budżetu Gminy Słomniki to 504 000 zł.