dzieci stojące na boisku podczas zbiórki ze strażakami i burmistrzem

W dniach 15-16 listopada br. miały miejsce teoretyczne oraz praktyczne ćwiczenia ewakuacyjne i ratownicze obiektu użyteczności publicznej – budynek Szkoły Podstawowej w miejscowości Kacice.      

W dniu 15 listopada 2021r. przedstawiciel Jednostki Ratowniczo-Gaśnicza nr 7 Państwowej Straży Pożarnej z Krakowa przeprowadził szkolenie teoretyczne w trakcie którego zapoznał uczestników o zasadach jakie obowiązują podczas ewakuacji budynku oraz o czynnościach jakie należy podjąć podczas powstania pożaru. Natomiast dzień 16 listopada br. był dniem praktycznego przeprowadzenia ewakuacji. O godzinie 10.00 prawdopodobnie w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej dochodzi do pożaru w aneksie kuchennym na parterze budynku. Pożar zostaje zauważony przez jednego pracowników, który podejmuję próbę gaszenia za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego. Działania te nie przynoszą skutku, powiadomiona zostaje Pani dyrektor Szkoły, która informuje odpowiednie służby dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Występuje duże zadymienie, Pani dyrektor podejmuje decyzję o ewakuacji Szkoły.

Po wyprowadzeniu 114 uczniów i 25 osób personelu do akcji przystąpiły jednostki OSP z terenu gminy Słomniki oraz Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP z Krakowa. W ćwiczeniach brali również udział przedstawiciele Komisariatu Policji w Słomnikach, którzy zabezpieczali drogę dojazdową do obiektu oraz aplikacyjnie pracownicy SP ZOZ w Słomnikach.

Ćwiczenia ewakuacyjne miały na celu: sprawdzenie umiejętności podejmowania decyzji w sytuacji kryzysowej przez administratora obiektu - dyrektora szkoły, zapoznanie z wymogami wynikającymi  z przepisów przeciwpożarowych i procedurą przeprowadzania ewakuacji, sprawdzenie systemu łączności  i alarmowania oraz sms-owego powiadamiania Ochotniczych Straży Pożarnych, a także sprawdzenie wyposażenia budynku w sprzęt przeciwpożarowy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie  z obowiązującymi przepisami jak również przygotowanie budynku do prowadzenia akcji ewakuacyjnej.

Prowadzenie i przebieg akcji ewakuacyjnej i ratowniczej obserwowali: Burmistrz Gminy Słomniki- Paweł Knafel,  pracownicy Urzędu Gminy w Słomnikach z inspektorem ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej – Piotr Kurkiewicz, Kierownik Centrum Obsługi Edukacji w Słomnikach – Jacek Regucki, dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Słomniki oraz zaproszeni goście.

Następnie miało miejsce krótkie podsumowanie, podczas którego zostało omówione przeprowadzone ćwiczenie oraz przedstawione wnioski. Ewakuacja przebiegała sprawnie i zgodnie z planem. Ćwiczenie ewakuacyjne zrealizowane zostało zgodnie z „Rocznym planem działania Burmistrza Gminy Słomniki - Szefa Obrony Cywilnej Gminy w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej w gminie Słomniki w 2021r.”