burmistrz i pani poseł trzymają czeki

Gmina Słomniki pozyskała 9 576 000 zł na inwestycje gminne w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych; 3 stycznia symboliczne czeki na inwestycje przekazała Burmistrzowi Gminy Słomniki Poseł na Sejm RP pani Elżbieta Duda.

Inwestycje, które otrzymały dofinansowanie, na które zostały wystawione wstępne promesy inwestycyjne to:

  • Budowa i modernizacja ulic na terenie miasta Słomniki; kwota dofinansowania 4 560 000 zł.
  • Przebudowa i modernizacja układu komunikacyjnego Rynku w Słomnikach wraz z infrastrukturą wodociągową, kanalizacyjną i techniczną; kwota dofinansowania 3 496 000 zł.
  • Budowa ujęcia wody w Wężerowie na potrzeby Strefy Aktywności Gospodarczej; kwota dofinansowania 1 520 000 zł.

Łączna wartość dofinansowania wynosi 9 576 000 zł; łączny wkład własny z Budżetu Gminy Słomniki to 504 000 zł.

Do 6 miesięcy od wystawienia wstępnych promes Gmina musi rozpocząć procedurę przetargową na w/w zadania.