Rodzina stojąca przed domem

1 lipca 2021 r. ruszył powszechny spis źródeł ciepła, o którym musi pamiętać każdy właściciel lub zarządca budynku/lokalu który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW. Złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jest obowiązkowe. Termin składania deklaracji upływa 30 czerwca 2022 r.

W jaki sposób można złożyć deklarację ??

  • w formie elektronicznej, czyli przez Internet – jest to najszybszy oraz najwygodniejszy sposób na stronie https://zone.gunb.gov.pl/
  • w formie papierowej- wypełniony dokument można będzie złożyć osobiście u ekodoradcy w Urzędzie Miejskim w Słomnikach pokój nr 38 II piętro lub wysłać listem.

Wzory deklaracji:

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne pobierz dokument

Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne pobierz dokument

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Celem złożenia deklaracji jest pozyskanie rzetelnych i wiarygodnych informacji od mieszkańców na temat używanych źródeł ogrzewania swoich domów oraz stosowanego opału. Zebranie tych informacji w jedna bazę, pozwoli podejmować skuteczne działania mające na celu poprawę jakości powietrza.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow…

Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. poz. 2127] utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (dalej zwaną CEEB) i nałożono nowe obowiązki na właścicieli lub zarządzających budynkami lub lokalami. Za jej stworzenie, wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. GUNB poinformował, że koniec roku 2021 złożono deklaracji, w tym 95% wpisów dotyczy budynków mieszkalnych, a 5% niemieszkalnych. Jest to pierwsza tego rodzaju baza, która zgromadzi informacje dotyczące wszystkich budynków w Polsce (około 5 mln).

W przypadku obiektów wybudowanych przed 1 lipca 2021 r. czas na złożenie deklaracji jest do 30 czerwca 2022 r. Dla nowopowstałych budynków termin ten wynosi 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw.

W przypadku zmiany źródła ciepła właściciel lub zarządca budynku lub lokalu ma 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana na złożenie nowej deklaracji.

Niezłożenie deklaracji w terminie może skutkować grzywną w wysokości do 500 zł, która może wzrosnąć nawet do 5000 zł.

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-w-CEEB.pdf)Informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-w-CEEB.pdf[ ]119 kB2022-01-05 08:47
Pobierz plik (deklaracja-B-30.06.2021.pdf)deklaracja-B-30.06.2021.pdf[ ]283 kB2022-01-05 08:47
Pobierz plik (deklaracja-A-30.06.2021.pdf)deklaracja-A-30.06.2021.pdf[ ]253 kB2022-01-05 08:47
Pobierz plik (Ulotka CEEB.pdf)Ulotka CEEB.pdf[ ]1931 kB2022-01-05 08:50